Vanliga frågor och svar om försörj­nings­kravet

Kravet på försörjning och bostad innebär att du ska kunna försörja dig själv och din familj och att ni har en bostad av tillräcklig storlek.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Du måste kunna försörja dig själv och din familj.

Du kan till exempel visa detta med ett anställningsbevis och en lönespecifikation.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Det beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

För 2023 är normalbeloppet

  • 5 717 kronor för en ensamstående vuxen
  • 9 445 kronor för sammanlevande makar eller sambor
  • 3 055 kronor för barn 0–6 år
  • 3 667 kronor för barn 7–10 år
  • 4 279 kronor för barn 11–14 år
  • 4 889 kronor för barn 15 år eller äldre.

För två vuxna utan barn ska det finnas minst ett rum och kök eller kokvrå. Om barn ska bo med er krävs fler sovrum. Två barn kan dela sovrum.

Ja, om du kan uppvisa ett hyresavtal.

Migrationsverket kommer att kontrollera att du kan försörja dig själv och dina familjemedlemmar och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i när ansökan kommer in. Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige. Om du inte uppfyller kraven kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

En del ansökningar kommer att behöva kompletteras när ditt ärende ska prövas. Om du har fast anställning och långvarigt bostadskontrakt vid ansökningstillfället så behöver du normalt inte komplettera.

Försörjningskravet ska vara uppfyllt när Migrationsverket bedömer ansökan om uppehållstillstånd. Kravet på försörjning innebär att din inkomst både ska vara tillräckligt hög och varaktig. Som huvudregel är en inkomst varaktig om den sträcker sig över ett år från tidpunkten då Migrationsverket bedömer ansökan.

Svenska medborgare, medborgare i EU/EES och schweiziska medborgare är undantagna kravet på försörjning om ni är gifta eller bor tillsammans.

Du som befinner dig i Sverige och är flykting eller alternativt skyddsbehövande kan vara undantagen försörjningskravet om dina familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att du har fått ditt uppehållstillstånd. Det gäller bara om ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som er familj har en särskild anknytning till. För parrelationer gäller dessutom att relationen ska ha inletts före din inresa i Sverige eller att förhållandet är väl etablerat för att undantaget för ansökningar inom tre månader ska gälla.

Barn under 18 år vars föräldrar ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dem behöver heller inte visa att de kan försörja sig.

Kvotflyktingar undantas från försörjningskravet om familjemedlemmarna ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att kvotflyktingen har kommit till Sverige.

Försörjningskravet gäller inte heller om ett beslut att avslå ansökan om uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.

Nej. Det finns inga krav på försörjning vid ansökan om förlängning av tillstånd.

Sidan senast uppdaterad: