För dig som inte kan styrka din identitet

För att få uppehållstillstånd i Sverige måste den som ansöker om tillstånd kunna styrka sin identitet med ett godkänt pass eller annan id-handling. Den som inte har ett godkänt pass kan i undantagsfall få uppehållstillstånd genom att styrka det biologiska släktskapet med personen i Sverige. På denna sida kan du läsa mer om vad som gäller.

Du som vill flytta till Sverige för att återförenas med din familj eller familjemedlem kan i undantagsfall få uppehållstillstånd trots att du saknar ett godkänt pass. Det gäller bara för dig som inte kan få ett pass eller om Migrationsverket bedömer att pass från ditt hemland inte styrker din identitet, samt om du är

  • ett barn som vill flytta till en förälder i Sverige
  • en förälder som vill flytta till ett barn som redan bor i Sverige
  • en förälder som vill flytta till en partner i Sverige som han eller hon har gemensamma barn med.

En förutsättning för att få uppehållstillstånd är att det genom en DNA-analys är bevisat att barnet och föräldern är släkt.

Barn som vill flytta till förälder i Sverige

Du som är under 18 år kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en biologisk förälder i Sverige som har permanent uppehållstillstånd eller är svensk medborgare. Observera att du inte kan lämna in en ansökan själv. Endast en vuxen person kan göra det åt dig. Ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Ansökan vid ambassad eller generalkonsulat

Om föräldern i Sverige har beviljats asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller särskilda regler.

Läs mer om vad som gäller vid tidsbegränsade uppehållstillstånd

Förälder som vill flytta till barn i Sverige

Du som är förälder kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till ett biologiskt barn bosatt i Sverige om barnet är under 18 år och har beviljats uppehållstillstånd som flykting i landet.

Förälder som vill flytta till partner i Sverige

Du som är förälder kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en partner bosatt i Sverige om ni har gemensamma biologiska barn under 18 år. Barnet måste ha uppehållstillstånd i Sverige eller ansöka om uppehållstillstånd tillsammans med dig. Du och din partner ska tidigare ha bott tillsammans utanför Sverige. Det är inte möjligt att få uppehållstillstånd om förhållandet inletts efter det att din partner kom till Sverige. Din partner i Sverige måste ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk medborgare.

Om din partner har beviljats asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller särskilda regler.

Läs mer om vad som gäller vid tidsbegränsade uppehållstillstånd

Försörjningskrav

Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige. Försörjningskravet gäller inte om personen du vill flytta till är ett barn under 18 år.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

DNA-analys

Om du inte kan styrka din identitet genom ett godkänt pass när du ansöker om uppehållstillstånd, kan du behöva lämna ett DNA-prov. Ett DNA-prov innebär att du kommer att få lämna ett salivprov vid ett besök på ambassaden eller generalkonsulatet. Din familjemedlem (partner, förälder eller barn i Sverige) får lämna ett DNA-prov vid ett besök hos Migrationsverket. Med hjälp av DNA-proven görs en DNA-analys som visar om du och din familjemedlem är släkt.

I de fall en vuxen person lämnar in en ansökan åt ett barn som ensamt ska flytta till en förälder i Sverige, ska ett medgivande om att ett DNA-prov får tas på barnet lämnas in tillsammans med ansökan. Medgivandet ska vara skrivet av föräldern i Sverige.

Migrationsverket betalar DNA-analysen.

Främlingspass

Du som saknar pass behöver även ansöka om ett främlingspass när du ansöker om uppehållstillstånd. Det gör du på ambassaden eller generalkonsulatet i samband med att ansökan lämnas in eller vid intervjun. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur du ansöker om främlingspass.

Webbansökan för somaliska medborgare

När det gäller somaliska medborgare godtar Sverige inte somaliska pass som utfärdats eller förlängts efter den 31 januari 1991. Du som är somalisk medborgare kan lämna in en ansökan på webben för dig själv och dina barn under 18 år. Om du har barn över 18 år måste du lämna in din ansökan på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om du ansöker om uppehållstillstånd på webben får du instruktioner om hur du ska fylla i ansökan. Instruktionerna samt ansökan finns på svenska och engelska. Handläggningstiden kommer också att bli kortare om du väljer att ansöka på webben.

Du ska inte lämna in en webbansökan om du redan ansökt om uppehållstillstånd på en svensk ambassad eller generalkonsulat och ärendet ännu inte avgjorts. Migrationsverket kommer då att avskriva webbansökan.

Webbansökan för somaliska föräldrar med barn under 18 år

Ansökan vid en ambassad eller generalkonsulat

Om du inte uppfyller villkoren för att ansöka på webben, kan du lämna in en ansökan vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du bor i. Om det saknas en svensk ambassad eller generalkonsulat, lämnar du in din ansökan på en svensk ambassad eller generalkonsulat i närområdet.

Ansökan vid ambassad eller generalkonsulat

Sidan senast uppdaterad: