Ansökan vid ambassad eller generalkonsulat

Här hittar du information om hur du ansöker om uppehållstillstånd om du inte kan lämna in en webbansökan.

Du lämnar in din ansökan personligen på närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat. Du måste själv ta kontakt med ambassaden eller generalkonsulatet för att ta reda på vad de har för rutiner för att lämna in ansökan och boka tid för en intervju. Vid intervjun ställs bland annat frågor om din relation till din familjemedlem i Sverige. Dina originalhandlingar kontrolleras också vid intervjun. Se länken Ambassader och konsulat med egna webbplatser längst ner på sidan.

Så här ansöker du

Du använder blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 160011. Ansökan för barn under 18 år ska lämnas på blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, 162011. Bilagan Familjeuppgifter, 238011 ska också fyllas i av varje person som ansöker.

DNA-prov

Du kommer att få skriva på ett dokument som innebär att du ger ambassaden eller generalkonsulatet tillåtelse att ta ett DNA-prov. Din partner kommer att få skriva på motsvarande dokument i Sverige där han eller hon ger Migrationsverket tillåtelse att ta ett DNA-prov. Detta kommer din partner att få lämna vid ett av Migrationsverkets kontor.

Ansökan om främ­lings­pass

Du som saknar pass behöver även ansöka om ett främlingspass när du ansöker om uppehållstillstånd. Du ansöker om främlingspass genom att fylla i blanketten Ansökan om främlingspass, 190011. Det gör du på ambassaden eller generalkonsulatet i samband med att ansökan lämnas in eller vid intervjun. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur du ansöker om främlingspass.

Ansök­nings­av­gift

De flesta måste betala en ansökningsavgift i samband med att ansökan lämnas in på ambassaden eller konsulatet.

Avgifter för uppehållstillstånd

Efter beslut

När beslutet är klart skickas detta till ambassaden eller generalkonsulatet. Har du fyllt i en fullmakt där det framgår att din anhörige i Sverige får företräda dig, kommer beslutet att skickas till honom eller henne, som underrättar dig.

Om du får uppe­hålls­till­stånd

Om du får ett uppehållstillstånd kommer du att få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har uppehållstillstånd.

För att Migrationsverket ska kunna utfärda ett uppehållstillståndskort, kommer du att bli fotograferad och få lämna fingeravtryck på ambassaden eller generalkonsulatet (barn under 6 år behöver inte lämna fingeravtryck). Detta kan ske i samband med att du lämnar in din ansökan, i samband med din intervju, eller när du har fått ett uppehållstillstånd.

Observera att det kan ta upp till fyra veckor för att tillverka och leverera uppehållstillståndskortet till ambassaden eller generalkonsulatet. För att du ska kunna resa in i Sverige, måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett godkänt pass.