Webbansökan för somaliska föräldrar med barn under 18 år

På den här sidan får du som har gemensamma barn med någon bosatt i Sverige information om hur du lämnar in en webbansökan.

För att du ska kunna ansöka på webben ska du vara över 18 år och ha gemensamma biologiska barn med:

  • en maka, make, registrerad partner eller sambo som bor i Sverige.

Ni ska också ha bott tillsammans utanför Sverige.
 
Dessutom måste du:

  • ha en giltig mejladress
  • registrera dig som användare
  • kunna betala ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard i samband med att du ansöker om uppehållstillstånd
  • kunna skanna in de dokument som du vill bifoga
  • ha ett program som läser pdf-format, till exempel Acrobat Reader.

Innan du börjar

Förbered dig genom att ta fram de dokument som du eventuellt vill skanna in och skicka med ansökan. Handlingarna bör vara översatta till engelska. Du behöver även ha förberett dig för att betala ansökningsavgiften, eftersom denna måste betalas i samband med att du skickar in webbansökan.

Det kan ta cirka 30–60 minuter att fylla i en ansökan. Registreringssidan och ansökan finns på engelska och svenska. De flesta av frågorna är obligatoriska och du måste svara på dem för att komma vidare.

Gemensamma barn

I din webbansökan kan du samtidigt ansöka om uppehållstillstånd för gemensamma biologiska barn under 18 år som ska följa med till Sverige. Om något barn är över 18 år måste ansökan lämnas in på en ambassad eller ett generalkonsulat.  

Hur du fyller i ansökan steg för steg

I instruktionerna nedan får du information om hur du fyller i ansökan, steg för steg. Läs dem noga innan du börjar. Du har också möjlighet att skriva ut instruktionerna om du vill ha dem tillhands under tiden du fyller i ansökan.

Observera att du inte ska använda webbläsarens knappar för att exempelvis bläddra fram och tillbaka mellan sidorna i ansökan. Använd bara de knappar som finns på sidorna.

Tekniska problem

Om du råkar ut för tekniska avbrott eller själv avbryter ansökan innan du godkänt och betalat den, kan du inom två dygn logga in igen och fortsätta där du slutade. När du har godkänt ansökan kan du inte ändra några uppgifter. Du bifogar bilagor och betalar ansökningsavgiften i samband med att du skickar in ansökan. Du kan inte göra detta i efterhand.

Om du får tekniska problem när du fyller i webbansökan, kan du kontakta vår webbsupport.

Säkerhet

Migrationsverket använder fysiskt och elektroniskt skydd för att förhindra att obehöriga får tillgång till dina uppgifter. Av säkerhetsskäl uppmanas du ändå att vara noga med att inte uppge mer personliga uppgifter än nödvändigt i textrutor märkta med symbolen ovan.
 

1. Registrera dig och din mejladress

Innan du kan börja fylla i ansökan måste du godkänna användarvillkoren (se längst ner på sidan). När du har registrerat dig, skickas ett mejl till dig med en länk till ansökan.

2. Fyll i ansökan (Enter information)

På första sidan ska du uppge personnummer, postnummer och mejladress till den person som du vill flytta till i Sverige (referensperson).

3. Kontrollera dina uppgifter (sidan Check)

På denna sida finns de uppgifter du lämnat. Läs noga igenom sammanställningen och kontrollera att allt är rätt.

4. Bifoga dokument (Enclose documents)

På denna sida kan du bifoga inskannade dokument som du vill skicka med ansökan. Inget dokument får vara större än 2 Megabyte (MB). Endast latinska tecken är tillåtna i filnamnet. Möjliga filformat är pdf, doc, docx, jpg, png, rtf eller txt.

5. Godkänn ansökan (Approve the application)

På denna sida får du information om du ska betala en ansökningsavgift.

Här ska du också markera att du är redo att gå vidare och lämna in ansökan. Observera att när du har godkänt ansökan och befinner dig på betalningssteget, kan du inte längre gå tillbaka och göra ändringar.

6. Betala (Pay)

Om du ska betala en ansökningsavgift måste du göra det direkt, annars kan du inte lämna in en ansökan på webben.

Vad händer efter webbansökan skickats in

När du har skickat in ansökan kommer Migrationsverket skicka ett mejl till din partner med instruktioner om hur han eller hon ska göra för att logga in och besvara ett frågeformulär. Migrationsverket börjar handlägga ärendet när både ansökan och frågeformulär har kommit in. Observera att frågeformuläret ska skickas in inom två veckor från det att ansökan lämnades in. Om formuläret inte kommer in i tid, kan ansökan avslås.

Boka tid för intervju

När Migrationsverket har gått igenom ansökan och frågeformuläret får du ett mejl med en uppmaning om att boka en tid för intervju vid en svensk ambassad eller generalkonsulat. Om du har någon ytterligare information som du vill lämna så går det bra att göra detta vid intervjutillfället. Vid besöket bör du och dina barn som ska följa med till Sverige ansöka om främlingspass. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur du ansöker om främlingspass.

Vid intervjun kommer du och barnen bli fotograferade och få lämna fingeravtryck. Du kommer att få skriva på ett dokument som innebär att du ger ambassaden eller generalkonsulatet tillåtelse att ta ett DNA-prov. Din partner kommer att få skriva på motsvarande dokument i Sverige där han eller hon ger Migrationsverket tillåtelse att ta ett DNA-prov. Detta kommer din partner att få lämna vid ett av Migrationsverkets kontor.

Efter beslut

När beslutet är klart skickas det till berörd ambassad eller generalkonsulat. Om du och dina barn fått uppehållstillstånd kommer ni att få var sitt uppehållstillståndskort (UT-kort). Kortet är ett bevis på att ni har uppehållstillstånd. Observera att det kan ta upp till fyra veckor för att tillverka och leverera UT-kortet till ambassaden eller generalkonsulatet. För att du och barnen ska kunna resa in i Sverige, måste ni visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med en passhandling.

Tekniska problem?

Kontakta vår webbsupport.

OBS! För att kunna ansöka elektroniskt måste Javascript vara aktiverat.

Påbörja ansökan

Jag befinner mig


Du kan inte göra en webbansökan om att få flytta till en anhörig om du befinner dig i Sverige. Du måste återvända till ditt hemland, eller ett annat land där du har tillstånd att bo, och göra din ansökan därifrån.

Sidan senast uppdaterad: