Migrationsverket logotyp

Så ansöker du om främlingspass

1

Fyll i ansökan

När du vill ansöka om ett främlingspass ska du fylla i blanketten Ansökan om främlingspass, nummer 190011, och lämna in den vid ett personligt besök på någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Om du har barn som behöver ett främlingspass ska du göra en egen ansökan för barnet. För att ett barn under 18 år ska få ett främlingspass behövs båda föräldrarnas eller vårdnadshavarnas medgivande. Detta lämnas på blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, nummer 246011, som ska lämnas in tillsammans med ansökningsblanketten.

Ansökan om främlingspass, blankett nummer 190011 (på svenska)PDF

Application for alien's passport, form number 191011 (på engelska)PDF

Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, blankett nummer 246011 (på svenska)PDF

Consent for the Swedish Migration Agency to issue an alien's passport for a child under the age of 18, form number 247011 (på engelska)PDF

2

Boka tid för att lämna in ansökan

Innan du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan ska du boka tid för ditt besök. Tänk på att alla som vill ansöka om ett främlingspass måste följa med, även barn. Varje person som ska lämna in en ansökan får en egen tid. Du kan boka flera tider efter varandra.

Boka tid för att lämna in din ansökan

3

Besök Migrationsverket

När du lämnar in din ansökan ska du ta med dig

  • ansökningsblanketten, ifylld och påskriven (en blankett per person)
  • eventuellt tidigare utfärdat främlingspass
  • hemlandspass eller andra handlingar som styrker din identitet (om du inte har något pass), det kan till exempel vara id-kort, födelsebevis eller militärbok
  • medgivande från föräldrarna eller vårdnadshavarna om ansökan är för ett barn under 18 år (blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, nummer 246011)
  • kopia på polisanmälan där det står att du har förlorat ditt främlingspass (om du ansöker om ett nytt främlingspass för att du har förlorat ditt gamla).

Om du har ett hemlandspass eller ett äldre främlingspass måste du lämna dessa till Migrationsverket. Ibland kan handläggaren acceptera att du lämnar in kopior på ditt pass tillsammans med din ansökan, men då kommer du att uppmanas att lämna in passet i original när det är dags att handlägga din ansökan eller när du ska hämta ut ditt nya pass.

Migrationsverket fotograferar dig och tar dina fingeravtryck när du lämnar in din ansökan. Ditt foto, dina fingeravtryck och dina personuppgifter lagras i ett datachip i främlingspasset. Dessa uppgifter sparas inte hos Migrationsverket, utan finns bara lagrade i kortets chip. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck.

De flesta måste betala en avgift för att ansöka om främlingspass. Du kan betala avgiften med kort på tillståndsenheten när du lämnar in din ansökan. Du kan också få ett inbetalningskort och betala senare. Migrationsverket börjar handlägga din ansökan när du har betalat.

Avgifter för främlingspass

4

Migrationsverket handlägger

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om ungefär hur lång handläggningstiden är just nu. Beslutet kan ta längre tid om handläggaren måste be dig om mer information. Se till att alla dokument är med, så att vi inte behöver be dig komplettera din ansökan.

När Migrationsverket handlägger din ansökan om ett främlingspass hämtas uppgifter från polisens brotts- och misstankeregister.

Aktuella handläggningstider

5

Du får beslutet

Beslutet skickas hem till dig med post. Om Migrationsverket har beslutat att du har rätt till ett främlingspass kommer vi att skicka ett meddelande till dig när ditt främlingspass finns att hämta. Det kan ta upp till 14 dagar från den dag du får beslutet innan du kan hämta ditt pass på den tillståndsenhet där du ansökte om passet.

Du kan bara överklaga Migrationsverkets beslut om du fick avslag på din ansökan om främlingspass och din ansökan om uppehållstillstånd samtidigt.

6

Boka tid för att hämta passet

Du som får ett främlingspass ska boka tid för att hämta passet innan du besöker Migrationsverket. Tänk på att boka en tid för varje person som ska hämta sitt pass. Om du ska hämta pass åt dina barn måste du boka en tid för varje pass som du ska hämta.

Du ska hämta ut ditt främlingspass på samma tillståndsenhet eller servicecenter som du lämnade in din ansökan på, om du inte har fått information om att du ska hämta det på en annan ort.

Boka tid för att hämta främlingspass

7

Hämta passet hos Migrationsverket

Du ska hämta ditt pass personligen. För barn under 18 år kan vårdnadshavaren eller den gode mannen hämta passet utan att barnet följer med.

Barn över 15 år kan hämta sitt pass själv om Migrationsverket har antecknat att vårdnadshavaren har sagt till om det vid ansökningstillfället.

Du som hämtar passet/passen måste ha en giltig legitimation med dig.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?