Provi­so­riskt främ­lings­pass

Du kan få ett provisoriskt (tillfälligt) främlingspass om du inte kan få, eller inte har tid att vänta på, ett vanligt främlingspass. Ett provisoriskt främlingspass gäller bara för en kort period eller en enstaka resa.

Du kan få ett provisoriskt främlingspass av olika anledningar:

  • Om du inte har möjlighet att ansöka om ett hemlandspass eller annan godtagbar resehandling i Sverige, utan måste resa till ett annat land för att ansöka om ett pass. Det krävs då att du har en resplan för när, var och hur du ska skaffa ett hemlandspass utanför Sverige. Du kan normalt bara få främlingspass en gång av den här anledningen.
  • Om du saknar ett hemlandspass och snabbt behöver resa utomlands i ett mycket angeläget ärende. Du måste då motivera för Migrationsverket varför du behöver ett främlingspass just nu och varför du inte kan få ett hemlandspass eller en provisorisk resehandling från ditt hemlands myndigheter, till exempel ambassad eller konsulat. Ta med dig dokument som styrker dina skäl när du ansöker om ett provisoriskt främlingspass.
  • Om du inte kan få ett främlingspass eller resedokument på grund av att du har missbrukat ditt tidigare pass, eller är dömd för grov brottslighet, men ändå behöver ett pass för att kunna göra en mycket angelägen resa. Precis som i föregående punkt måste du visa för Migrationsverket varför resan är viktig.
  • Om du har uppehållstillstånd i Sverige och befinner dig utomlands (men inte i ditt hemland) och har förlorat ditt främlingspass eller resedokument och behöver ett pass för att kunna resa tillbaka till Sverige. Anmäl ditt förlorade pass till polisen och ta med dig en kopia på polisanmälan när du går till den svenska ambassaden eller generalkonsulatet och ansöker om ett provisoriskt främlingspass.

Ansök om provi­so­riskt främ­lings­pass

Du ansöker om ett främlingspass genom att fylla i blanketten Ansökan om provisoriskt främlingspass, 192011, och lämna in den vid ett personligt besök på någon av Migrationsverkets tillståndsenheter. Innan du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan ska du boka tid. Du måste boka en tid för varje person som vill ansöka om främlingspass, och varje person ska lämna in en egen ansökningsblankett.

Ansökan om provisoriskt främlingspass, blankett 192011 (på svenska) Pdf, 772.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Application for an emergency alien's passport, form 193011 (på engelska) Pdf, 820.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur du ansöker om ett provisoriskt främlingspass.

Boka tid för att lämna in din ansökan

Om du är utomlands och behöver ett provisoriskt främlingspass för att kunna resa tillbaka till Sverige, ska du kontakta närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat och fråga hur du ska göra.

Barn under 18 år

Barn under 18 år får inte själva ansöka om provisoriskt främlingspass. Det är barnets vårdnadshavare eller gode man som personligen ansöker om provisoriskt främlingspass åt barnet.

Om det finns två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan genom att lämna in blanketten Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, 246011, tillsammans med barnets ansökningsblankett.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, blankett 246011 (på svenska) Pdf, 724.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue an alien's passport for a child under the age of 18, form 247011 (på engelska) Pdf, 695.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

De flesta måste betala för att ansöka om ett provisoriskt främlingspass. Du kan betala avgiften med kort när du lämnar in din ansökan, eller få ett inbetalningskort och betala senare. Migrationsverket börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Avgifter för provisoriskt främlingspass

Hand­lägg­ningstid

Se till att alla dokument är med när du lämnar in din ansökan. Beslutet kan ta längre tid om handläggaren måste be dig om mer information.

När Migrationsverket har handlagt din ansökan skickar vi beslutet hem till dig med post.

Resa med ett provi­so­riskt främ­lings­pass

Alla länder accepterar inte provisoriska främlingspass. Du måste själv kontakta ambassaden för de länder som du tänker resa till eller igenom och ta reda på om ett provisoriskt främlingspass accepteras där.

Om du har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl kommer det att stå i ditt provisoriska främlingspass att du inte kan resa till ditt hemland eller det land som du har flytt ifrån.

Om du inte har kunnat styrka din identitet kommer det att stå i ditt provisoriska främlingspass att din identitet inte är styrkt, vilket kan göra det svårare att resa till vissa länder.

Ta reda på om du behöver ett visum till det land som du tänker resa till eller igenom.

Så länge gäller passet

Ett provisoriskt främlingspass gäller i de flesta fall i högst sju månader. Passet kan också vara begränsat till en enkel resa till eller från Sverige eller en resa i båda riktningarna. Efter resan ska du lämna tillbaka det provisoriska främlingspasset till Migrationsverket.

Om du förlorar passet

Om du tappar bort ditt provisoriska främlingspass eller om det blir stulet ska du först anmäla det till polisen. Om du behöver ett nytt provisoriskt främlingspass måste du lämna in en ny ansökan. Ta med dig en kopia av polisanmälan som du har fått på posten eller på polisstationen när du ansöker om ett nytt provisoriskt främlingspass.

Så ansöker du om provisoriskt främlingspass

Om du får avslag på din ansökan

Det går inte att överklaga ett beslut om att du inte får provisoriskt främlingspass.

Sidan senast uppdaterad: