Migrationsverket logotyp

Så ansöker du om resedokument

1

Fyll i ansökan

När du vill ansöka om ett resedokument ska du fylla i blanketten Ansökan om resedokument, nummer 108021, och lämna in den vid ett personligt besök på någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Om du har barn som behöver ett resedokument ska du göra en egen ansökan för barnet. Barn under 18 år får inte ansöka om resedokument själva. Det är barnets vårdnadshavare eller gode man som ansöker om resedokument åt barnet genom ett personligt besök på Migrationsverket.

Om det finns två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan genom att skriva under barnets ansökningsblankett. Om bara en av vårdnadshavarna följer med barnet till Migrationsverket och lämnar in ansökan måste den andra skriva under ansökningsblanketten i förväg. Underskriften måste bevittnas av en tredje person.

Ansökan om resedokument, blankett nummer 108021 (på svenska)PDF

Application for travel document, form number 109021 (på engelska)PDF

2

Boka tid för att lämna in ansökan

Innan du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan ska du boka tid för ditt besök. Tänk på att alla som vill ansöka om ett resedokument måste följa med, även barn. Varje person som ska lämna in en ansökan får en egen tid. Du kan boka flera tider efter varandra.

Boka tid för att lämna in din ansökan

3

Besök Migrationsverket

När du lämnar in din ansökan ska du ta med dig

  • ansökningsblanketten, ifylld och påskriven (en blankett per person). Tänk på att båda vårdnadshavarna måste skriva på blanketten när du ansöker om resedokument åt ett barn
  • hemlandspass eller andra handlingar som styrker din identitet (om du inte har något pass), det kan till exempel vara id-kort, födelsebevis eller militärbok
  • kopia på polisanmälan där det står att du har förlorat ditt resedokument (om du ansöker om ett nytt resedokument för att du har förlorat ditt gamla).

Om du har ett hemlandspass eller ett äldre resedokument måste du lämna dessa till Migrationsverket. Ibland kan handläggaren acceptera att du lämnar in kopior på ditt pass tillsammans med din ansökan, men då kommer du att uppmanas att lämna in passet i original när det är dags att handlägga din ansökan eller när du ska hämta ut ditt nya pass.

Migrationsverket fotograferar dig och tar dina fingeravtryck när du lämnar in din ansökan. Ditt foto, dina fingeravtryck och dina personuppgifter lagras i ett datachip i resedokumentet. Dessa uppgifter sparas inte hos Migrationsverket, utan finns bara lagrade i kortets chip. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck.

Du kan behöva svara på frågor om dina möjligheter att få ett hemlandspass eller en annan handling som gäller som pass. I så fall får du ett frågeformulär när du besöker Migrationsverket för att lämna in din ansökan.

4

Migrationsverket handlägger

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om ungefär hur lång handläggningstiden är just nu. Beslutet kan ta längre tid om handläggaren måste be dig om mer information. Se till att alla dokument är med, så att vi inte behöver be dig komplettera din ansökan.

När Migrationsverket handlägger din ansökan om ett resedokument hämtas uppgifter från polisens brotts- och misstankeregister.

Aktuella handläggningstider

5

Du får beslutet

Beslutet skickas hem till dig med post. Om Migrationsverket har beslutat att du har rätt till ett resedokument kommer vi att skicka ett meddelande till dig när ditt resedokument finns att hämta. Det kan ta upp till 14 dagar från den dag du får beslutet innan du kan hämta ditt resedokument på den tillståndsenhet där du ansökte om det.

Du kan överklaga Migrationsverkets beslut om du fick avslag på din ansökan om resedokument.

6

Boka tid för att hämta resedokumentet

Du som får ett resedokument ska boka tid innan du besöker Migrationsverket. Tänk på att boka en tid för varje person som ska hämta sitt resedokument. Om du ska hämta pass åt dina barn måste du boka en tid för varje resedokument som du ska hämta.

Du ska hämta ut ditt resedokument på samma tillståndsenhet eller servicecenter som du lämnade in din ansökan på, om du inte har fått information om att du ska hämta det på en annan ort.

7

Hämta resedokumentet hos Migrationsverket

Du ska hämta ditt pass personligen. För barn under 18 år kan vårdnadshavaren eller den gode mannen hämta resedokumentet utan att barnet följer med.

Barn över 15 år kan hämta sitt resedokument själv om Migrationsverket har antecknat att vårdnadshavaren sagt till om det vid ansökningstillfället.

Du som hämtar passet/passen måste ha en giltig legitimation med dig.

Du måste betala en avgift för att hämta ut ditt resedokument. Du betalar avgiften med kort på tillståndsenheten när du besöker Migrationsverket.

Om du inte kan betala med kort ska du be om ett inbetalningskort och betala avgiften innan du hämtar ditt resedokument. Migrationsverket tar inte emot kontanter och kan inte lämna ut resedokumenten innan avgiften är betald.

Avgifter för resedokument

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?