Återvandring

Du som har bestämt dig för att flytta tillbaka till ditt hemland kan i vissa fall ansöka om bidrag för hemresan för dig och din familj. I vissa fall kan du även ansöka om bidrag om du vill flytta till ett annat land än ditt hemland. Då behöver du kunna visa ett beslut eller annat dokument som intygar att du får bosätta dig där.

Här hittar du information om vem som kan ansöka om bidrag för att flytta hem, hur du ansöker, hur mycket bidrag du kan få och hur bidraget betalas ut.

För information på andra språk, använd rullmenyn Other languages ovan.

Vem kan ansöka om rese­bi­drag?

Du som har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige som flykting, alternativt skyddsbehövande, av synnerligen ömmande omständigheter, eller som kvotflykting kan ansöka om bidrag. Du kan inte få bidrag om du har blivit svensk medborgare eller om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Du kan inte heller få bidrag om du har inkomst eller andra ekonomiska tillgångar som gör att du kan betala resan själv.

Du ska dessutom kunna visa att du

  • har ett giltigt hemlandspass. Handlingar utfärdade av svensk myndighet (resedokument eller främlingspass) är inte giltiga
  • har fått tillstånd att bo i annat land än hemlandet, om du planerar att flytta till något annat land än ditt hemland
  • fått visum till de länder du passerar på hemresan om det behövs.
  • inte har några skulder hos kronofogden eller CSN i Sverige.

Famil­je­med­lemmar

När du ansöker om bidrag kan du även ansöka om bidrag för din familj. De familjemedlemmar som du kan ansöka om resebidrag för är make/maka och barn under 18 år. Det finns även möjlighet att ansöka om bidrag för andra personer. För att de ska kunna omfattas av ansökan krävs att de har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Det kan till exempel vara ett barn som idag är vuxen men bor med din familj. För att du ska kunna ansöka om resebidrag för din sambo krävs att det finns särskilda skäl.

Om du får rese­bi­drag

Om du får resebidrag för att flytta till ett annat land så kommer ditt uppehållstillstånd och din eventuella skyddsstatusförklaring att återkallas när du har lämnat Sverige.

Så ansöker du om rese­bi­drag

Du ansöker om resebidrag genom att fylla i blanketten Ansökan om bidrag för resa från Sverige för bosättning i annat land.

Ansökan om bidrag för resa från Sverige för bosättning i annat land, blankett 4453 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickar du till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Detta ska du skicka med

När du skickar in ansökningsblanketten ska du också skicka med

  • kopior på sidor i ditt pass där giltighetstiden och dina personuppgifter framgår. Om din familj ska följa med dig ska du även skicka med kopior på deras pass
  • kopia på det senaste slutskattebeskedet från Skatteverket för dig och de i din familj som är över 18 år
  • skriftligt samtycke. Om ni har gemensam vårdnad och barnen ska lämna landet med en förälder ska den förälder som är kvar i Sverige lämna sitt samtycke
  • kopia på överenskommelse eller avbetalningsplan om du/ni har skulder
  • kopia på beslut eller liknande som visar att du har rätt att bo i det land dit du ska flytta (om du inte flyttar tillbaka till ditt hemland).

Så mycket bidrag kan du få

Förutom ett bidrag för resekostnader kan du även få bidrag insatt på ditt bankkonto. Du kan högst få 10 000 kronor för varje vuxen person och högst 5 000 kronor för varje barn under 18 år. En familj kan sammanlagt få högst 40 000 kronor.

Du kan få bidrag för resa med flyg, tåg, buss eller egen bil. Du kan inte få bidrag för att besöka hemlandet eller för transport av möbler.

Utbe­tal­ning av bidraget

Bidraget betalas ut till ditt bankkonto i samband med utresa.

Flytta från Sverige

När Migrationsverket har fattat beslut får du besked med post. Du ska då gå till ditt lokala skattekontor och anmäla permanent flyttning. Sedan ska du skicka en kopia av din flyttanmälan till Migrationsverket. Migrationsverket beställer resan, skickar biljetten till dig och betalar ut bidraget.

Tala om i god tid vilket datum du vill resa så att resan kan ordnas enligt ditt önskemål. Du anger önskat datum i ansökningsblanketten. Datumet stämmer vi sedan av med dig när vi handlägger ditt ärende.

Nej, ditt bidrag betalas ut i samband med att du lämnar Sverige. Om någon i familjen stannar kvar betalas bidraget för den personen ut i samband med att han eller hon lämnar Sverige.

Migrationsverket återkallar ditt uppehållstillstånd när du flyttar för att bosätta dig i ett annat land.

Om du har beviljats en skyddsstatusförklaring så som flykting eller alternativt skyddsbehövande kan även den återkallas när du ansöker om resebidrag för att återvända till ditt hemland. En person som frivilligt återvänder för att bosätta sig i sitt hemland kan vanligen inte anses vara i behov av skydd.

När Migrationsverket tagit emot din ansökan och du samtidigt har en skyddsstatusförklaring så inleds ett ärende om att återkalla din skyddsstatusförklaring. Migrationsverket skickar då ett brev till dig där vi ber dig redogöra för om du har något att invända emot att din statusförklaring återkallas. Om du inte svarar på detta brev tolkar Migrationsverket det som att du inte har något att invända och din statusförklaring kommer att återkallas.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd igen. Ansökan lämnas till närmaste svenska konsulat eller ambassad. Tillståndet måste vara klart innan du reser in i Sverige. Att du tidigare har fått resebidrag från Migrationsverket har ingen betydelse vid prövningen av ditt ärende.

Sidan senast uppdaterad: