Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Här kan du läsa vem som omfattas av massflyktsdirektivet och hur du gör för att ansöka.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Krav för att få till­fäl­ligt skydd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv

Du kan få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet om du

  • är ukrainsk medborgare och har bott i Ukraina, eller
  • har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina, eller
  • är medföljande familjemedlem till någon av de två ovanstående.

Om du har ett pass eller andra id-handlingar som visar att du tillhör en av dessa grupper ska du visa upp dem när du ansöker om skydd.

Du kan ha rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet om du kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare, och du inte redan har ett uppehållstillstånd som gör att du kan folkbokföra dig i Sverige.

Om du inte uppfyller de här kraven men ändå behöver skydd i Sverige kan du i stället ansöka om asyl. Det gäller till exempel dig som kom till Sverige före den 30 oktober 2021, och dig som flytt från kriget i Ukraina men inte tillhör någon av persongrupperna i listan ovan.

Din ansökan prövas i första hand enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Du som söker skydd i Sverige på grund av kriget i Ukraina kommer i första hand att få tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, om Migrationsverket bedömer att du uppfyller kraven. Om du ansöker om skydd, men vi bedömer att du inte uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, kommer vi istället att pröva om du uppfyller kraven för att få asyl enligt svensk lag.

Personer som har begått vissa brottsliga handlingar (till exempel krigsbrott eller annat grovt brott) eller utgör ett hot mot Sveriges säkerhet, kan inte få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller asyl enligt svensk lag.

Så ansöker du om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Du måste befinna dig i Sverige för att kunna ansöka om svenskt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet. Du kan registrera din ansökan på webben eller genom att besöka Migrationsverket personligen. Om du ansöker i e-tjänsten och har ordnat ditt boende på egen hand behöver inte besöka Migrationsverket förrän efter att vi har fattat beslut. Du som behöver hjälp med boende måste besöka oss personligen, men gör gärna en ansökan i e-tjänsten innan du kommer så kan vi hjälpa dig fortare.

Om du inte har egna pengar kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket när du har ansökt om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Om du behöver ekonomiskt stöd måste du besöka Migrationsverket personligen eller skicka in en underskriven ansökningsblankett med post.

Krav för att använda e-tjänsten

Du kan använda e-tjänsten för att ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om du är medborgare i Ukraina och befinner dig i Sverige.

Du kan också ansöka om uppehållstillstånd för dina familjemedlemmar som kom till Sverige tillsammans med dig.

Du kan lägga till upp till tre vuxna medsökande familjemedlemmar och upp till tio barn under 18 år som du är vårdnadshavare för. Om familjen består av fler personer än så behöver ni göra flera ansökningar. Varje person kan bara göra en ansökan i e-tjänsten.

Dina medsökande familjemedlemmar behöver inte vara ukrainska medborgare, men vuxna familjemedlemmar måste ha giltigt pass eller annan id-handling. Barn måste inte ha pass eller id-handlingar för att få uppehållstillstånd. Men om barnet har ett pass eller en id-handling ska ni bifoga en kopia i e-tjänsten.

Du kan inte använda e-tjänsten för att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet om du

  • inte är ukrainsk medborgare
  • inte har något giltigt pass eller annan id-handling
  • är under 18 och har kommit till Sverige utan dina föräldrar eller annan vårdnadshavare.

För att använda e-tjänsten måste du skapa ett konto. När du har klickat på knappen Ansök, ska du:

  • Klicka på knappen Användarnamn och lösenord.
  • Klicka på länken Skapa nytt konto.
  • Fylla i dina uppgifter.

Lämna in din ansökan person­ligen

Om du inte kan använda e-tjänsten måste du besöka Migrationsverket personligen för att registrera din ansökan. Du kommer då att få svara på frågor om vem du är och när du lämnade Ukraina. Du måste visa upp ditt pass eller dina id-handlingar, och Migrationsverket kommer att fotografera dig och ta dina fingeravtryck.

Du kan ansöka om uppe­hålls­till­stånd för till­fäl­ligt skydd enligt massflykts­di­rek­tivet, och få hjälp med boende eller ekonomiskt stöd, på följande av Migra­tions­ver­kets kontor:

Du kan inte boka tid för att lämna in din ansökan eller få hjälp med boende eller ekonomiskt stöd.

Efter ansökan

Om vi behöver mer information från dig kommer vi att kontakta dig.

Det tar några dagar för Migrationsverket att kontrollera om du har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet.

Du kan använda e-tjänsten Min sida för att se vad som händer i ditt ärende och exempelvis se om ett beslut har tagits. Det kan ta upp till två arbetsdagar innan du kan se ditt ärende på Min sida.

Logga in på Min sida

När vi har fattat beslut skickar vi ett brev till den postadress du uppgav i din ansökan. Om du har fått hjälp med boende från Migrationsverket får du beslutet till den adress som vi har gett dig.

Det kan ta ytterligare några dagar för brevet att nå dig. Se till att du har möjlighet att ta emot post på den adress du uppgav i din ansökan. Det är viktigt att du meddelar oss snarast om du byter adress.

Blanketten Adressanmälan/Adressändring, nummer Mot93 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blan­ketten Adres­san­mälan/​Adres­sänd­ring (Mot93)

Spara kontrollnumret eller beteckningsnumret du fick när du ansökte om uppehållstillstånd. Du ska uppge numret när du har kontakt med Migrationsverket. Du kan också använda numret för att se om vi har beslutat om din ansökan.

Här kan du se om vi har fattat beslut i ditt ärende

Om du har ordnat ditt boende själv men din situation ändras så att du behöver hjälp med boende medan du väntar på beslut kan du när som helst besöka Migrationsverket för att få hjälp. Detsamma gäller om din ekonomiska situation förändras och du behöver ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Besök oss då på något av de kontor som är listade ovan.

Efter beslut

Efter att vi har fattat beslut kommer du att få ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som bevis för ditt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Du som ansökte via e-tjänsten och inte har lämnat foto och fingeravtryck i samband med din ansökan måste komma till Migrationsverket innan vi kan ta fram ett uppehållstillståndskort åt dig. Du får mer information om hur det går till i samband med ditt beslut.

När UT-kortet är klart kommer vi att skicka kortet till dig med post, eller kontakta dig och berätta var du kan hämta ditt kort. Kom ihåg att meddela Migrationsverket om du byter adress, genom att skicka blanketten Adressanmälan/Adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Migrationsverket kan besluta att återkalla ditt uppehållstillstånd om det visar sig att du har lämnat oriktiga uppgifter.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter under tiden du bor i Sverige med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Ökad risk för våld, över­grepp och männi­sko­handel

När många människor är på flykt ökar risken att utsättas för olika former av våld och förtryck. Det innebär att du som flyr kriget i Ukraina är extra utsatt för risken att bli utnyttjad. Det gäller särskilt kvinnor och barn.

Anmäl till polisen om du är utsatt för brott. Vid akuta situationer och pågående brott, ring 112. Om det inte är akut kan du kontakta polisen på +46 77 114 14 00.

Information om människohandel på engelska och ukrainska på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om vilken hjälp du kan få om du har blivit utsatt för sexuellt utnyttjande eller annan fysisk eller psykisk misshandel

Har du blivit vittne till krigsbrott?

Den svenska polisen har en grupp som utreder krigsbrott som kan ha skett under Rysslands invasion av Ukraina. De vill höra från dig som har blivit utsatt, eller som har bevittnat andra civila som har utsatts, för en väpnad attack eller liknande våld i Ukraina efter den 24 februari 2022.

Mejla till registrator.kansli@polisen.se och märk ditt meddelande med ”till gruppen för utredning av krigsbrott”, eller ring direkt till polisens kontaktcenter på telefonnummer 114 14 så får du hjälp med att komma i kontakt med rätt person.

Frågor och svar om massflyktsdirektivet

Här hittar du vanliga frågor och svar om massflyktsdirektivet som rör ansökan, regler och efter beslut.

Frågor och svar om massflyktsdirektivet

Sidan senast uppdaterad: