Så visar du vem du är när du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet

När du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet behöver Migrationsverket veta vem du är för att kunna avgöra om du har rätt till skydd i Sverige. Det kan du göra genom att visa upp ett pass eller annan id-handling. Migrationsverket behåller inte dina id-handlingar.

Du kan få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet om du

  • är ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022, eller
  • har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina, eller
  • är familjemedlem till de två ovanstående.

När du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet måste du visa för Migrationsverket att du tillhör någon av dessa grupper. Det kan du göra genom att visa upp ett pass eller annan id-handling. Migrationsverket behåller inte dina id-handlingar. Du kan behöva dem för att identifiera dig under tiden du bor i Sverige.

Andra id-hand­lingar

Om du inte har ett pass eller nationellt id-kort kan du visa andra handlingar där din identitet framgår. Det kan till exempel vara körkort, födelsebevis, medborgarskapsbevis eller militärbok. Sådana handlingar kan hjälpa till att göra det sannolikt att du är en person som har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet.

Ansökan i e-tjänsten

Du som gör din ansökan i e-tjänsten måste ladda upp ett foto på ditt pass eller annan id-handling. Sedan ska du ta med dig dina originalhandlingar och visa upp dem för Migrationsverket när du besöker oss för att lämna fingeravtryck och foto. Du får information om detta i samband med beslut.

Om du genomför ansökan i e-tjänsten utan att visa tydliga foton på dina id-handlingar kan Migrationsverket inte snabbt handlägga din ansökan. Vi kommer att behöva kontakta dig och be dig komplettera din ansökan, vilket innebär att du får vänta längre på beslut.

Du som lämnar in din ansökan personligen på något av Migrationsverkets kontor ska ta med dig dina handlingar när du besöker oss för att registrera din ansökan.

Kontakta ukrainska ambas­saden om du saknar id-hand­lingar

Du som är ukrainsk medborgare men saknar pass eller annan id-handling kan kontakta den ukrainska ambassaden eller generalkonsulatet och be om hjälp med att få tag på nya handlingar.

Om du inte har några handlingar som visar att du är en person som har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet och frågan om din identitet kräver mer omfattande utredning kan du istället ansöka om asyl. Om du ansöker om asyl utreder vi om du har rätt till skydd genom en individuell prövning av dina asylskäl.

Läs mer om hur du ansöker om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Läs om vilken rätt till stöd du har efter beslut