Fler personer från Ukraina kan få skydd i Sverige

Regeringen har beslutat att ändra reglerna för vem som kan få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Ändringen börjar gälla 26 april och innebär att fler personer som har bott i Ukraina kommer att kunna få skydd i Sverige.

Tidigare kunde bara personer som flydde från Ukraina den 24 februari eller senare, det vill säga från första dagen av den ryska invasionen, söka skydd enligt massflyktsdirektivet. Men regeringen har nu beslutat att ändra datumgränsen för vem som omfattas av massflyktsdirektivet, så att det även kan gälla personer som redan befann sig i Sverige före den 24 februari.

Fler omfattas av mass­flykts­di­rek­tivet

Från och med 26 april kan du som kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet. Det gäller dig som till exempel kom till Sverige på besök eller för att söka asyl. Det krävs att du har stannat kvar i Sverige efter att säkerhetsläget i Ukraina försämrades.

Om du redan har sökt asyl

Du som kom till Sverige före 24 februari och ansökte om asyl behöver inte göra någonting. Migrationsverket kommer att titta på om du kan få skydd enligt massflyktsdirektivet utan att du behöver vänta på en asylutredning.

Läs mer om hur du ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet

Läs om vilka rättigheter du har i Sverige och vilket stöd du kan få efter att du får beslut