Har du nyligen flytt från Ukraina och sökt skydd i Europa? EUAA vill höra din historia!

Den europeiska asylbyrån EUAA har tagit fram en enkät för personer som flytt från Ukraina till Europa. Din medverkan i enkäten kommer att bidra till att förbättra service och tjänster för personer som söker skydd inom EU.

Enkäten samlar in information om din resa till Europa, din personliga situation och hur dina framtida flyttplaner ser ut. Du kan besvara enkäten oavsett vilket land du befinner dig i, om du just anlänt eller fortfarande är på väg någonstans, och oavsett vilken rättslig status du har.

Dina svar i enkäten bidrar till att hjälpa EU:s medlemsstater samt Norge och Schweiz att kunna förbereda sig bättre, och att kunna utveckla bättre service och tjänster för personer på flykt. Det är frivilligt att delta i enkäten och svaren är anonyma.

Enkäten finns att besvara på engelska, ukrainska och ryska.

Du hittar enkäten här:

https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.