Din adress kan påverka din rätt till ekonomiskt stöd

Du som vill ordna ditt boende på egen hand får bo var du vill. Men ditt val av bostadsområde kan påverka din möjlighet att få ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Du som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ha rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du som inte har någonstans att bo får hjälp med boende. Du kan också välja att ordna ditt boende på egen hand.

Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du betala hyran själv, men du kan ansöka om ekonomiskt stöd för dagliga utgifter som till exempel mat, hygienartiklar och kläder. Din rätt till ekonomiskt stöd kan dock påverkas av var du väljer att bo.

Migrationsverket har en lista över bostadsområden med sociala och ekonomiska utmaningar. Den som väljer att bo i ett sådant område kan få avslag på sin ansökan om ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Här kan du ta reda på om din adress ligger i ett område som kan påverka din rätt till ersättning från Migrationsverket.

Du kan också förlora rätten till ekonomiskt stöd om du uppger felaktiga uppgifter, som en annan adress än den där du faktiskt bor, till exempel en postboxadress.

Meddela din adress till Migra­tions­verket

Meddela din nya adress så att du inte missar viktig information från Migrationsverket. Skicka blanketten Adressanmälan/Adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Blanketten Adressanmälan/Adressändring, nummer Mot93 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blan­ketten Adres­san­mälan/​Adres­sänd­ring (Mot93)

Reglerna gäller även dig som sökt asyl

Dessa regler gäller även dig som har sökt asyl och väntar på beslut från Migrationsverket.

Du som har sökt asyl kan läsa mer om boende här.