Behöver du hjälp med boende?

Du som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet kan vända dig till Migrationsverket för att få hjälp med boende när som helst. Det spelar ingen roll om du har fått uppehållstillstånd eller väntar på beslut, eller om du tidigare valt att ordna ditt boende på egen hand.

För att få hjälp med boende måste du besöka Migrationsverket personligen. Du kan vända dig till närmaste mottagningsenhet utan att boka tid.

Om du behöver Migrationsverkets hjälp med boende får du inte välja var du ska bo, utan får en bostad där det finns platser lediga, och du kan behöva flytta till en annan av Migrationsverkets bostäder för att göra plats för fler personer.

Migrationsverket hyr olika typer av bostäder. Det kan vara en lägenhet där du får laga din egen mat, ett rum där du delar kök med många andra, eller ett större boende där maten serveras i gemensam matsal.

Du kan ha rätt till ett boende som är anpassat efter dina behov om du befinner dig i en särskilt utsatt situation. Det kan till exempel gälla dig som har en funktionsnedsättning, lider av fysisk eller psykisk ohälsa, är HBTQI-person, gravid eller äldre. Prata med Migrationsverket om dina behov när du ber om hjälp med boende, så ska vi göra vårt bästa för att hitta en boendelösning som känns trygg för dig.

Läs mer om boende

Hitta till Migrationsverkets kontor