Behöver du ekonomiskt stöd?

Regeringen har bestämt att du som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet, och som inte har några egna pengar, ska kunna få ekonomiskt stöd från Migrationsverket utan att vänta på beslut om uppehållstillstånd.

Om du inte har några egna pengar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du har rätt till ekonomiskt stöd från den dag som Migrationsverket har registrerat din ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet. Pengarna du får från Migrationsverket ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd när du besöker Migrationsverket eller genom att skicka in en ansökningsblankett till Migrationsverket med post. Om du även ska ansöka om ersättning för dina barn ska du fylla i en blankett per person. Migrationsverket kan bevilja ekonomiskt stöd tidigast från den dagen som du ansöker om det.

Om du får ekonomiskt stöd från Migrationsverket är det viktigt att du berättar för Migrationsverket om din ekonomi förändras, till exempel om du får ett arbete, eller om du byter boende.

Läs mer om ekonomiskt stöd