Efter 1 juli kan personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet behöva flytta till en ny bostad

Den 1 juli börjar en ny lagstiftning att gälla. Den innebär att Migrationsverket får ge kommunen ansvar att ordna boende åt personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det betyder att du som har fått hjälp med bostad av Migrationsverket kan behöva flytta till en bostad som kommunen ansvarar för.

För att Sveriges alla kommuner ska dela på ansvaret kommer många som idag bor hos Migrationsverket att behöva flytta från en kommun där det bor många personer med skydd enligt massflyktsdirektivet, till en kommun där det bor färre. Migrationsverket arbetar för att så många som möjligt ska få bo kvar i samma kommun som de bor i nu, men det kommer inte vara möjligt för alla.

I de kommuner där det bor fler personer än vad kommunen har fått uppdrag att ordna boende åt kommer Migrationsverket att arbeta för att dessa grupper får stanna i kommunen i första hand:

  • ensamkommande barn som har fyllt 18 år (och eventuella anhöriga),
  • familjer med barn i skolåldern och
  • familjer där en vuxen arbetar i området.

Även om du och din familj tillhör de personer som får stanna i kommunen, kan ni behöva flytta till en annan bostad i samma kommun.

Familjer med barn i skol­ål­dern börjar flytta under sommar­lovet

Migrationsverket prioriterar att försöka låta familjer med barn i skolåldern flytta när barnen är lediga från skolan. Om du har barn i skolålder innebär det att du och din familj kan behöva flytta innan skolan börjar i augusti. Familjer med barn som inte är i skolåldern och personer utan barn kan få vänta med att flytta till efter sommaren.

Om du bor i ett av Migrationsverkets boenden kommer du snart att få mer information om vad som gäller för dig och din familj. Om du har frågor kan du prata med din mottagningsenhet.

Du som har ordnat ditt boende själv eller bor hos privat­per­soner

Om du har ordnat ditt boende på egen hand, eller om du bor hos privatpersoner, men din situation förändras så att du behöver hjälp med boende ska du även i fortsättningen besöka oss på Migrationsverket kontor för att få hjälp.

Du kommer då först att erbjudas en tillfällig plats i något av Migrationsverkets boenden. Du bor där under tiden vi tar reda på vilken kommun som ska ansvara för ditt boende. Vi kan inte garantera att du får stanna i samma kommun som du har bott i tidigare.

Läs vanliga frågor och svar om boende

Hitta till Migrationsverkets kontor