Migra­tions­verket begär samord­nings­nummer

Nu börjar Migrationsverket begära samordningsnummer åt personer som har fått beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Ett samordningsnummer är ett personligt identitetsnummer som underlättar när du till exempel har kontakt med myndigheter, skriver på ett anställningskontrakt eller öppnar ett bankkonto.

Tidigare har den som vill ha ett samordningsnummer behövt ansöka om det själv hos Skatteverket, men nu kan Migrationsverket begära ett samordningsnummer åt personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Vi kommer att begära ett samordningsnummer åt dig om du har

  • fått beslut om uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet
  • visat identitetshandlingar (till exempel ett hemlandspass, främlingspass, resedokument eller ukrainskt inrikespass) i samband med din ansökan
  • lämnat fingeravtryck och fotograferats till ditt uppehållstillståndskort
  • en mer varaktig adress där du bor.

Från och med nu kommer Migrationsverket att begära samordningsnummer åt personer som uppfyller villkoren inom en månad från att vi har beslutat om uppehållstillstånd eller tagit fingeravtryck till uppehållstillståndskortet. Under sommaren och hösten kommer vi också att begära samordningsnummer åt dig som redan har fått ett uppehållstillstånd och visat identitetshandlingar i samband med ansökan, och som inte redan har ansökt om ett samordningsnummer själv.

Det är Skatteverket som beslutar om du ska få ett samordningsnummer och som skickar det till dig. För att Skatteverket ska kunna skicka samordningsnumret till dig med brev ger vi dem den adress som du har gett oss.

Viktigt med iden­ti­tets­hand­lingar

Migrationsverket kommer bara att begära samordningsnummer åt personer som har visat identitetshandlingar i samband med sin ansökan. Det innebär att den som har fått uppehållstillstånd utan att visa identitetshandlingar, till exempel barn eller andra personer som inte har några identitetshandlingar, inte kommer att få ett samordningsnummer genom Migrationsverket. Om du eller ditt barn inte hade identitetshandlingar när ni ansökte om uppehållstillstånd, men senare har skaffat nya identitetshandlingar, får ni själva ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket.

Läs Skatteverkets information om samordningsnummer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.