Du kan behöva flytta när kommunerna ska dela på ansvaret att ordna boende

Den 1 juli infördes en ny lag som innebär att kommunerna tar över ansvaret att ordna boende för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet. Syftet med den nya lagen är att Sveriges kommuner ska dela på ansvaret att ordna boende, skola och omsorg för personer som har flytt från kriget i Ukraina.

Varje kommun har fått ansvar att ordna boende åt ett visst antal personer. Den siffran har bestämts med hänsyn till flera faktorer, till exempel hur många personer som bor i kommunen och möjligheten att få jobb där.

Migrationsverket vill inte att någon ska flytta i onödan, men eftersom det idag bor många skyddsbehövande personer i vissa kommuner, och färre i andra, så måste en del personer flytta för att fördelningen ska bli jämnare.

Migra­tions­verket förmedlar hjälp med boende

Du som behöver hjälp med boende ska vända dig till Migrationsverket. När du har berättat för Migrationsverkets personal att du behöver hjälp med boende letar vi efter en kommun som kan erbjuda dig en bostad. Under den tiden får du bo i ett av Migrationsverkets tillfälliga boenden.

Det kommer att ta tid att förmedla kommunala boenden åt alla som bor hos Migrationsverket idag. Vissa kommer att få flytta under sommaren, andra får besked om vart de ska flytta i höst.

Du kan behöva flytta till en annan kommun

Du kan lämna önskemål om att du vill bo i en viss kommun, men det finns inga garantier att det blir som du önskar. Migrationsverket försöker ordna så att de med störst behov kan bo kvar i den kommun där de redan bor, men det kommer inte att bli möjligt för alla. Om det inte finns lediga platser i den kommun där du vill bo måste du flytta till en annan kommun där det finns lediga platser.

När kommunen har ordnat en bostad åt dig får du information om var du ska bo och när du kan flytta. Migrationsverket kan hjälpa dig med resan.

Om du tackar nej till erbjuden plats

Om du tackar nej till att flytta till den bostad som kommunen erbjuder dig behöver du ordna ditt boende på egen hand. Du kommer inte att bli erbjuden en ny plats av en annan kommun.

Om du tackar nej till den erbjudna platsen och efter det behöver Migrationsverkets hjälp med boende ännu en gång får du plats i något av Migrationsverkets tillfälliga boenden.

Läs mer om boende för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Frågor och svar om att flytta till ett boende som kommunen ansvarar för