Samhällsintroduktion för dig som flytt från Ukraina

Migrationsverket har tagit fram en digital samhällsintroduktion för dig som fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Introduktionen innehåller viktig information om ditt uppehållstillstånd. Du får till exempel veta vilken rätt du har till boende, vård, skola och ekonomiskt stöd, och vilka regler som gäller om du vill resa inom EU. Du får också information om hur svensk arbetsmarknad fungerar och om normer och värderingar i svenska samhället.

Materialet i samhällsintroduktionen består av texter som du får läsa i din egen takt. Alla texter är översatta till engelska, ukrainska och ryska.

För att kunna ta del av introduktionen behöver du tillgång till internet. Du kommer att få ett brev med en länk till hemsidan där samhällsintroduktionen finns. Brevet med länken kommer att skickas till alla som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som är 15 år eller äldre.

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen