Fortsatt osäkert läge i Ukraina

Den osäkra situationen i Ukraina innebär att massflyktsdirektivet kommer att förlängas, men Migrationsverkets rättsavdelning bedömer att det fortfarande inte går att besluta om asylansökningar.

Massflyktsdirektivet kommer troligen att förlängas i vår. Det innebär att alla som omfattas av massflyktsdirektivet kommer att kunna få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Du kommer att få information om hur du ska göra för att ansöka om förlängning i god tid före fjärde mars.

Det går inte att byta tillståndsgrund

Så länge massflyktsdirektivet gäller kommer alla som omfattas av det att få ett sådant tillstånd i första hand. Migrationsverket får frågor från personer som har skydd enligt massflyktsdirektivet men som vill söka arbetstillstånd när de har hittat arbete. Men det är inte möjligt att byta grund för uppehållstillstånd så länge massflyktsdirektivet gäller.

Barn födda i Sverige

Om ett barn föds i Sverige med en förälder som har skydd enligt massflyktsdirektivet ska barnet också omfattas av massflyktsdirektivet, även om den andra föräldern har uppehållstillstånd av andra skäl. Föräldrarna kan alltså inte välja vilken typ av uppehållstillstånd de ska ansöka om för barnet. Kontakta din mottagningsenhet om du nyligen har fött, eller snart ska föda, barn.

Stopp för asylbeslut

Det är fortfarande beslutsstopp för ansökningar om asyl från personer som har flytt från kriget i Ukraina. Det innebär att personer som inte uppfyller villkoren i massflyktsdirektivet, och i stället ansöker om asyl, inte kan få beslut i sina asylansökningar. Beslutsstoppet gäller även ansökningar om skyddsstatusförklaring.