Personuppgifter registreras i en EU-gemensam databas

Alla som ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till hjälp med boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. För att en person bara ska utnyttja rätten till ekonomiskt stöd i ett land har EU-länderna skapat en gemensam databas för att dela information om personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Den 1 december börjar Migrationsverket ladda upp personuppgifter för alla som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det gäller även dig som fick uppehållstillstånd före 1 december.

När vi laddar upp dina personuppgifter i databasen kommer vi att se om du redan har fått uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Myndigheterna i det landet kommer att få information om att du har fått uppehållstillstånd i Sverige, och kommer då att stoppa sitt stöd till dig. På samma sätt kan Migrationsverket stoppa ditt boende eller ekonomiskt stöd om du får skydd enligt massflyktsdirektivet i ett annat EU-land.

Läs mer om hur Migrationsverket hanterar dina personuppgifter