Enkät till personer med skydd enligt massflyktsdirektivet

Sveriges regering vill få bättre kunskap om hur skyddsbehövande från Ukraina har det i Sverige. Därför skickar Migrationsverket ut en enkät till dig som har fyllt 18 år och har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Sveriges regering har bett FN:s migrationsorganisation IOM (International Organization for Migration) att genomföra en enkätundersökning bland personer som har lämnat Ukraina för att söka skydd i Sverige. Syftet med enkäten är att få en bättre bild av ditt liv i Sverige, vad du har för planer och vilka utmaningar du har upplevt med att till exempel komma in på arbetsmarknaden.

Du som lämnade din mejladress när du ansökte om skydd enligt massflyktsdirektivet har idag fått ett mejl från Migrationsverket med information om enkäten.

Det är frivilligt att svara och dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig på något sätt. Varken Migrationsverket eller IOM kan se vem som har svarat på enkäten. Du kan avsluta enkäten när som helst, och du kan svara ”jag vet inte” eller ”jag föredrar att inte svara” om du vill hoppa över någon fråga. Det tar ungefär 20 minuter att svara på enkäten.

Gå till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.