Du kan ansöka om förlängt skydd i februari

Alla som har skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige kommer att kunna ansöka om förlängt uppehållstillstånd i februari.

Du kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd för dig och dina familjemedlemmar som är i Sverige. För att kunna ansöka behöver du en mejladress, ett mobiltelefonnummer och ditt beteckningsnummer. Om du hjälper någon annan måste du kunna uppge beteckningsnummer för alla personer som du ansöker för. Du hittar beteckningsnumret på uppehållstillståndskortet eller i övre högra hörnet på beslutet från Migrationsverket. Du behöver inte bifoga några dokument eller passkopior.

Ansök i tid

Det är viktigt att ansöka om förlängt uppehållstillstånd i tid, det vill säga senast den 4 mars 2024. Om du inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid måste du ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt, och du får inte arbeta igen förrän du har fått ett nytt beslut.

När du har ansökt om förlängt tillstånd på webben behöver du följa upp din ansökan med ett personligt besök för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till ditt nya uppehållstillståndskort.

Läs mer om hur det går till att ansöka om förlängt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet