Aktuellt

 • 2018-01-10

  Ny webbsida och guide om gymnasielagen

  Nu finns en ny webbsida om gymnasielagen. Den blir ett tillägg till de frågor och svar som sedan tidigare finns gällande lagen. På sidan finns det också en guide där du kan testa om du uppfyller kraven för uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

 • 2017-08-29

  Fortsatt allvarligt säkerhetsläge i Afghanistan

  Enligt ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket bedöms säkerhetsläget fortfarande som allvarligt i Afghanistan. Men konfliktnivåerna i Afghanistans 34 provinser skiljer sig åt och vissa områden bedöms som säkrare än andra. Konflikten i Afghanistan har alltså inte nått en nivå som innebär att alla afghaner kan få uppehållstillstånd i Sverige.

 • 2017-08-01

  Lagändring påverkar vem som har rätt till LMA

  Den 1 augusti 2017 ändras lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebär att vissa asylsökande inte längre kommer att ha rätt till stöd enligt LMA. Stödet innebär till exempel att asylsökande som inte har några egna pengar får dagersättning från Migrationsverket och den som inte kan ordna bostad själv får bo i Migrationsverkets boende.

 • 2017-07-17

  Boka tid för att lämna in din ansökan om förlängning av uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov

  Nu kan du som ska förlänga ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov boka tid inför ditt besök hos Migrationsverket.

 • 2017-06-08

  Här kan du som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov ansöka om förlängning

  Om du vill stanna i Sverige måste du ansöka om förlängning innan ditt tidsbegränsade tillstånd löper ut, men inte tidigare än tre månader innan. Du kan lämna in din ansökan om förlängning på flera orter runt om i landet.