Aktuellt

 • 2018-01-30

  Minskat antal ansökningsorter när färre människor söker asyl i Sverige

  Från och med den 1 februari ska den som vill söka asyl i Sverige för första gången komma till ansökningsenheten i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

 • 2018-01-10

  Ny webbsida och guide om gymnasielagen

  Nu finns en ny webbsida om gymnasielagen. Den blir ett tillägg till de frågor och svar som sedan tidigare finns gällande lagen. På sidan finns det också en guide där du kan testa om du uppfyller kraven för uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

 • 2017-08-29

  Fortsatt allvarligt säkerhetsläge i Afghanistan

  Enligt ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket bedöms säkerhetsläget fortfarande som allvarligt i Afghanistan. Men konfliktnivåerna i Afghanistans 34 provinser skiljer sig åt och vissa områden bedöms som säkrare än andra. Konflikten i Afghanistan har alltså inte nått en nivå som innebär att alla afghaner kan få uppehållstillstånd i Sverige.

 • 2017-08-01

  Lagändring påverkar vem som har rätt till LMA

  Den 1 augusti 2017 ändras lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebär att vissa asylsökande inte längre kommer att ha rätt till stöd enligt LMA. Stödet innebär till exempel att asylsökande som inte har några egna pengar får dagersättning från Migrationsverket och den som inte kan ordna bostad själv får bo i Migrationsverkets boende.