Återreseförbud

Om du inte lämnar landet inom den tiden som står i beslutet kan du få ett återreseförbud som innebär att du inte får återvända till något av Schengenländerna, och inte heller till Rumänien, Bulgarien och Kroatien, inom en viss tid. Du kan också få återreseförbud om Migrationsverket tror att du inte kommer att återvända frivilligt.

Om du får ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du alltid ett återreseförbud.

Återreseförbud av andra skäl

Om Migrationsverket inte tror att du kommer att lämna Sverige frivilligt kan du få ett återreseförbud till Schengenområdet som gäller i upp till fem år. Detta kan till exempel ske om du

  • har hållit dig undan förut
  • har sagt att du inte tänker lämna Sverige
  • har använt en falsk identitet eller inte hjälpt Migrationsverket att ta reda på din identitet
  • medvetet har lämnat uppgifter som inte stämmer eller inte berättat viktig information
  • har dömts för brott som kan ge fängelse.

Om du får ett återreseförbud av någon av dessa orsaker förlorar du den tid du hade på dig för att resa hem frivilligt och måste lämna landet omedelbart.

Att förlora din tid för frivillig hemresa innebär att du också förlorar din rätt till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. (Barnfamiljer får behålla sin dagersättning och får bo kvar hos Migrationsverket tills de lämnar Sverige.)

Respektera tidsfristen

Efter att beslutet har börjat gälla (fått laga kraft) ska du lämna Sverige inom två till fyra veckor. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig.

Du kan få mer tid på dig att lämna landet om du har särskilda skäl. Om du behöver mer tid ska du berätta det för Migrationsverket så snart som möjligt.

Innan du reser får du ett intyg av Migrationsverket som kallas utresebevis. Du ska lämna in intyget vid den svenska gränskontrollen för att vi ska få veta att du har lämnat landet. Om du av någon anledning inte har lämnat in intyget kan du på annat sätt bevisa att du lämnade landet i tid, till exempel med biljetter eller stämplar i ditt pass. Beviset för att du har passerat gränsen kan du visa på närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat, eller kopiera och skicka in till Migrationsverket. Du måste själv visa att du har lämnat Sverige i tid för att inte få ett återreseförbud.

Migrationsverket kan upphäva beslutet om återreseförbud om du i efterhand kan bevisa att du lämnade landet inom den tid som står i beslutet.

Undantag från återreseförbud

Migrationsverket kan besluta att inte ge dig återreseförbud av hänsyn till dina personliga förhållanden. Det kan till exempel handla om att du har barn med uppehållstillstånd i något Schengenland.

Följande länder ingår i Schengensamarbetet

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Återreseförbudet gäller även till Rumänien, Bulgarien och Kroatien.

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.