Återvända självmant när du har fått avslag på din ansökan om asyl

Att återvända självmant innebär att du accepterar beslutet att du inte får stanna i Sverige och att du samarbetar för att återvända.

När du får ett beslut om utvisning eller avvisning kallas du till samtal med en handläggare för att planera ditt återvändande. Vid återvändandesamtalet får du information om de olika alternativ som finns i ditt fall och du kan även ställa frågor.

Om du inte kan ordna resan på egen hand gör du och handläggaren tillsammans upp en plan för hur det ska gå till. Ni diskuterar vad du ska göra och vad Migrationsverket kan göra. Du kanske till exempel ska vända dig till din ambassad för att ansöka om ett pass, medan Migrationsverket kan hjälpa till med att ordna transitvisum om du måste mellanlanda och byta flyg på hemvägen.

Återvända inom två eller fyra veckor

Om du har fått ett beslut om utvisning ska du lämna landet inom fyra veckor från att beslutet börjar gälla. Om du har fått ett beslut om avvisning ska du lämna Sverige inom två veckor från att beslutet börjar gälla, om det inte står något annat i beslutet.

Beslutet börjar gälla tre veckor efter att du har fått det, om du inte överklagar innan dess.

Om du inte lämnar Sverige inom den tid som står i beslutet får du normalt ett återreseförbud till alla Schengenländer samt till Rumänien, Bulgarien och Kroatien. Återreseförbudet gäller i ett år.

Läs mer om återreseförbud och hur du gör för att undvika att få ett sådant förbud

Avvisning som ska genomföras omedelbart

Om du får ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart måste du lämna Sverige så snart du har fått beslutet. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från att du fick beslutet, men du får inte stanna i Sverige i väntan på att domstolen ska pröva ditt överklagande.

Om du får ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du normalt också ett återreseförbud, även om du lämnar Sverige direkt. Det betyder att du som har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart normalt inte kan resa in i något Schengenland, och inte heller Rumänien, Bulgarien och Kroatien, igen på minst två år.

Åka till annat land än hemlandet

Annat land inom Europeiska Unionen

Migrationsverket kan besluta att du ska åka tillbaka till ett annat EU-land och att din ansökan om asyl ska prövas där. Det kan till exempel bero på att du har varit i ett annat EU-land innan du kom till Sverige, eller att du har visum till eller har ansökt om asyl i ett annat EU-land. Dessa regler finns i Dublinförordningen.

Om du hellre vill återvända till ditt hemland kan det gå bra om det inte innebär att ditt återvändande tar längre tid eller blir betydligt dyrare.

Läs mer om Dublinförordningen och varför du inte kan välja vilket land som ska pröva din ansökan om asyl

Annat land än det som står i beslutet

Du ska återvända till det land som står i avvisnings- eller utvisningsbeslutet. Det är oftast det land där du är medborgare.

Om du vill kan du också återvända till ett annat land än det som står i beslutet om du kan visa att du blir mottagen där. Du måste då ha ett giltigt pass och ett tillstånd att bo i det aktuella landet. Att du till exempel har ett turistvisum eller är viseringsfri är inte tillräckligt. Det får inte heller innebära att ditt återvändande tar längre tid eller blir betydligt dyrare.

Du ansvarar för att ordna resehandling

Det är ditt ansvar att själv skaffa ett pass eller en provisorisk resehandling så att du kan återvända inom den tid som gäller för dig.

Om du behöver hjälp kan Migrationsverket kontakta ditt hemlands myndigheter för att ansöka om ett pass åt dig. Då måste Migrationsverket lämna dina personuppgifter till ditt lands myndigheter, men vi kommer inte att berätta att du har ansökt om asyl i Sverige.

Om det inte går att ordna ett annat pass kan du i undantagsfall få ett provisoriskt främlingspass av Migrationsverket. Det provisoriska främlingspasset gäller då bara för att du ska kunna resa tillbaka till ditt hemland. 

Biljett för resan

Det är i första hand du själv som ska betala din hemresa. Om du inte har egna pengar eller andra tillgångar kan Migrationsverket boka och betala biljetten.

Du kan återkalla din ansökan

Du kan återkalla din asylansökan, det vill säga ta tillbaka din ansökan om asyl, och återvända hem självmant redan innan din asylansökan har prövats. Du kan få hjälp med att förbereda din hemresa om du kontaktar din handläggare på den mottagningsenhet där du är inskriven.

Stöd vid återvändande

Prata med din mottagningshandläggare om vilket stöd du behöver inför återvändandet. Du kan till exempel få hjälp med att kontakta organisationer i Sverige som kan ge dig information om situationen i hemlandet och ge råd och stöd inför hemresan, eller hjälp att kontakta organisationer i hemlandet som kan ge dig stöd när du kommer tillbaka.

Om du återvänder självmant har du, i vissa fall, möjlighet att ansöka om återetableringsstöd.

Läs mer om vem som har möjlighet att ansöka om återetableringsstöd och vad ett sådant stöd består av

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.