Avvisning som ska genomföras omedelbart

Migrationsverket bestämmer att en avvisning ska genomföras omedelbart om det är uppenbart att du varken har skyddsbehov eller andra skäl att få stanna i Sverige. Om du får ett sådant beslut måste du alltså genast lämna Sverige.

Beslutet om avvisning gäller i fyra år. Om du får ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du normalt också ett återreseförbud som betyder att du inte kan resa in i något Schengenland, och inte heller Rumänien, Bulgarien och Kroatien, igen på minst två år.

Att acceptera beslutet

Du kan visa att du accepterar beslutet genom att skriva under ett papper som kallas nöjdförklaring. När du har skrivit under kan du inte överklaga och du ska lämna Sverige direkt. Även om du inte accepterar beslutet måste du lämna Sverige omedelbart efter att du har fått beslutet.

Att överklaga beslutet

Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga, men du måste ändå lämna Sverige direkt. Ditt överklagande måste komma till Migrationsverket senast tre veckor från den dag som du fick beslutet.

Läs mer om hur du gör för att överklaga beslutet

Planera din hemresa

Du måste lämna Sverige direkt när du får beslutet. Du ansvarar själv för att planera din resa, ordna pass och annat som behövs för att du ska kunna återvända till ditt hemland eller till ett annat land där du har rätt att bo. Migrationsverket kan ge stöd och hjälpa till med kontakter i ditt hemland eller med att boka resan.

Läs mer om att återvända självmant

Boende, bankkort och LMA-kort

Tre veckor efter att du har fått beslutet kan du inte längre överklaga. Då har du inte heller rätt till boende eller ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det gäller för dig som är vuxen och inte bor tillsammans med barn under 18 år och som du är vårdnadshavare för.

Innan du lämnar Sverige ska du lämna tillbaka ditt LMA-kort till Migrationsverket. Om du har fått ett bankkort av Migrationsverket ska du ta ut pengarna från kontot och lämna tillbaka kortet. Om du har bott i ett av Migrationsverkets boenden ska du lämna boendet och lämna tillbaka nycklarna.

Sjukvård och skola

Fram till den dag du lämnar landet har du samma rätt till sjukvård som tidigare, men du får ingen ekonomisk ersättning för mediciner och vård efter att ditt beslut har börjat gälla och din rätt till ekonomiskt stöd har upphört.

Barn har rätt att gå i skola så länge de är kvar i Sverige.

Läs mer om barn och asyl

Om du inte följer beslutet

Om du inte samarbetar till att lämna landet kan Migrationsverket fatta beslut om uppsikt eller förvar. Uppsikt innebär att du regelbundet måste anmäla dig hos Migrationsverket eller polisen. Om du får ett beslut om förvar får du bo på ett låst boende i väntan på avresa.

Den som fortfarande har rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket (till exempel barnfamiljer) kan få minskad dagersättning om han eller hon inte samarbetar för att lämna landet.

Om Migrationsverket bedömer att det kommer att behövas tvång för att beslutet ska kunna genomföras lämnas ansvaret över till polisen.

Läs mer om vad som händer om du inte följer beslutet

Nya händelser efter avslag

Om något händer som gör att du inte kan återvända ska du berätta det för din mottagningsenhet. Migrationsverket kommer då att pröva om det finns hinder för att genomföra utvisningen, Det ska vara ny information som har kommit fram efter att du fick beslutet.

Läs mer om vad som gäller för nya händelser efter avslag

Följande länder ingår i Schengensamarbetet

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Återreseförbudet gäller även till Rumänien, Bulgarien och Kroatien.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-06

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.