Om du får avslag på din ansökan om asyl

Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte tycker att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Om du får avslag har du två val: acceptera beslutet och återvänd, eller överklaga. Om du väljer att överklaga kommer en domstol att pröva beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända.

Om du accepterar beslutet får du skriva under ett papper som kallas nöjdförklaring. När du har skrivit under kan du inte överklaga och du ska planera för din hemresa.

Planera din hemresa

Du ansvarar själv för att planera din resa, ordna pass och annat som behövs för att du ska kunna återvända till ditt hemland eller till ett annat land där du har rätt att bo. Migrationsverket kan ge stöd och hjälpa till med kontakter i ditt hemland eller med att boka resan. Beroende på vilket land du kommer ifrån kan det finnas möjlighet till ekonomiskt stöd för att göra den första tiden i hemlandet lättare. Fråga din mottagningsenhet om "återetableringsstöd".

Läs mer om att återvända självmant

Läs om vem som har möjlighet att ansöka om återetableringsstöd

Beslutet gäller i fyra år

Beslutet om avslag gäller normalt i fyra år.

Överklaga

Om du i stället väljer att överklaga betyder det att du ber en domstol pröva Migrationsverkets beslut. Om du har fått ett beslut om utvisning får du stanna i Sverige medan du väntar på att ditt överklagande ska prövas. Om du i stället har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart måste du lämna Sverige även om du har överklagat.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Läs mer om avvisning som ska genomföras omedelbart

Om du inte följer beslutet

När beslutet har börjat gälla och inte längre går att överklaga (beslutet har fått laga kraft) måste du lämna Sverige. I ditt avslagsbeslut står det hur lång tid du har på dig att lämna Sverige. Efter den tiden har du inte längre rätt till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Detta gäller alla vuxna som inte lever tillsammans med barn under 18 år som de är vårdnadshavare för.

Migrationsverket kan också fatta beslut om uppsikt eller förvar. Uppsikt innebär att du måste anmäla dig hos Migrationsverket eller polisen under vissa tider. Om du får ett beslut om förvar får du bo på ett låst boende i väntan på avresa. Du kan också få ett beslut om återreseförbud.

Om Migrationsverket bedömer att det kommer att behövas tvång för att beslutet ska kunna genomföras lämnas ansvaret över till polisen.

Läs mer om vad som händer om du inte följer beslutet

Återreseförbud

Om du inte lämnar landet inom den tiden som står i beslutet kan du få ett återreseförbud som innebär att du inte får återvända till något av Schengenländerna inom en viss tid. Du kan också få återreseförbud om Migrationsverket tror att du inte kommer att återvända frivilligt.

Om du får ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du alltid ett återreseförbud.

Läs mer om återreseförbud och vad du kan göra för att undvika det

Läs mer om avvisning som ska genomföras omedelbart

Nya händelser efter avslag

Om något händer som gör att du inte kan återvända ska du berätta det för din mottagningsenhet. Migrationsverket kommer då att pröva om det finns hinder för att genomföra utvisningen. Det ska vara ny information som har kommit fram efter att du fick ditt beslut.

Läs mer om vad som gäller för nya händelser efter avslag

Boende, bankkort och LMA-kort

Du förlorar din rätt till boende och ekonomiskt stöd om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat gälla, eller när tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Detta gäller dig som är vuxen och som inte bor tillsammans med barn under 18 år som du är vårdnadshavare för.

När du inte längre har rätt till boende eller ekonomiskt stöd ska du lämna tillbaka ditt LMA-kort till Migrationsverket. Om du har fått ett bankkort av Migrationsverket ska du ta ut pengarna från kontot och lämna tillbaka kortet. Om du har bott i ett av Migrationsverkets boende ska du lämna boendet och lämna tillbaka nycklarna.

Sjukvård och skola

Fram till den dag du lämnar landet har du samma rätt till sjukvård som tidigare, men du får ingen ekonomisk ersättning för mediciner och vård efter att din rätt till ekonomiskt stöd har upphört.

Barn har rätt att gå i skola så länge de är kvar i Sverige.

Läs mer om barn och asyl

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.