Om du inte samarbetar för att återvända

Om du inte samarbetar för att återvända har Migrationsverket rätt att minska din dagersättning, hålla dig under uppsikt, ta dig i förvar tills resan kan genomföras och/eller lämna över ansvaret för ditt återvändande till polisen.

Uppsikt innebär att du måste anmäla dig regelbundet på vissa tider och platser. Det kan också innebära att du måste lämna ifrån dig ditt pass eller annan identitetshandling.

Att bli tagen i förvar betyder att du blir frihetsberövad och får bo på en låst anläggning som drivs av Migrationsverket.

Läs mer om förvar och uppsikt

Polisen kan få ta över ansvaret för ditt återvändande

Om det inte går att genomföra avvisningen eller utvisningen på grund av att du inte samarbetar kan Migrationsverket lämna över ansvaret för att du ska lämna landet till polisen. Om du håller dig undan har polisen rätt att efterlysa och eftersöka dig. Polisen har också rätt att använda tvång för att du ska lämna landet.

Om polisen har fått ansvaret för att avvisa eller utvisa dig är det dem du ska kontakta om du har frågor om din återresa.

Du kan få ett återreseförbud

Om du inte samarbetar kan Migrationsverket besluta om att ge dig återreseförbud. Det innebär att du inte får resa in i något Schengenland, Rumänien eller Bulgarien under en period av ett till fem år. Det står i ditt beslut hur länge återreseförbudet gäller.

Läs mer om återreseförbud och hur du gör för att undvika att få det

Läs mer om villkoren för att få stöd för återetablering

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.