Stöd till återintegrering

Om du ska återvända till ditt hemland har du möjlighet att söka stöd för att komma tillbaka in i samhället igen, så kallat återintegreringsstöd. Sverige ingår i det europeiska samarbetsprogrammet ERRIN (European Return and Reintegration Network) som erbjuder stöd till återintegrering för dig som har fått avslag på din ansökan om asyl och ska återvända hem.

ERRIN vänder sig till både vuxna, barn i familj och barn utan vårdnadshavare som återvänder till sitt hemland under tiden som samarbetsprogrammet är aktuellt.

Stödinsatser

Du kan få stödet om du ska återvända till något av dessa länder: Afghanistan, Marocko, Irak (Kurdistan), Irak (centrala och södra), Pakistan, Nigeria.

Det stöd som erbjuds till dig som ska återvända anpassas efter dina behov och omfattar:  

  • hjälp och stöd för att starta eget
  • hjälp med att ta sig in på arbetsmarknaden
  • utbildning (inklusive yrkesutbildning)
  • jobbrådgivning
  • tillfälligt boende
  • stöd vid kontakt med myndigheter samt juridisk rådgivning och medicinsk vård
  • stöd anpassat efter individuella behov
  • mottagande vid ankomst på flygplats i hemlandet.

Ansökan och beslut

Du kan ansöka om stöd till återintegrering när du har fått avslag på din ansökan om asyl eller när du tagit tillbaka din ansökan om asyl. Du ansöker hos din mottagningshandläggare och det är Migrationsverket som fattar beslut om du kan få stödet eller inte. Migrationsverkets beslut om återintegreringsstöd kan inte överklagas.

ERRIN

Sverige ingår i samarbetsprogrammet som leds av Nederländerna. I de sex länderna är det lokala samarbetsorganisationer som genomför programmet i respektive land. Programmet håller på till och med 1 juli 2020 och är finansierat genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF.

De lokala samarbetsorganisationerna har tagit fram broschyrer med mer information om vilket stöd man kan få i respektive land samt kontaktuppgifter till den lokala organisationen. Broschyrerna är på engelska.

ERRIN-programmet har detaljerad information om tillgängliga stödinsatser samt möjligheter till direktkontakt med samarbetsorganisationer i ursprungsländer.

Webbplats för ERRIN (på engelska)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ERRIN-logotype
EU-flagga med text om medfinanisiering av AMIF

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.