Stöd till återintegrering

Om du ska återvända till ditt hemland har du möjlighet att söka stöd för att komma tillbaka in i samhället igen, så kallat återintegreringsstöd. Sverige ingår i det europeiska samarbetsprogrammet ERIN (European Reintegration Network) som erbjuder stöd till återintegrering för dig som har fått avslag på din ansökan om asyl och ska återvända hem.

ERIN vänder sig till både vuxna, barn i familj och barn utan vårdnadshavare som återvänder till sitt hemland under tiden som samarbetsprogrammet är aktuellt.

Fördröjning av beslut om återintegreringsstöd genom ERIN-programmet

För tillfället råder en fördröjning i beslut om återintegreringsstöd genom ERIN-programmet. Det beror på vissa juridiska oklarheter kring hur personuppgifter ska kunna överföras enligt ny lagstiftning, GDPR. Ansökningar tas fortfarande emot, men Migrationsverket kan just nu inte fatta beslut i nya ERIN-ansökningar. Med anledning av fördröjningen kan personer som återvänder i nuläget inte erbjudas ankomstöd i form av mottagande på flygplatsen eller tillfälligt boende. Migrationsverket utreder detta med ambitionen att så snart som möjligt kunna fortsätta beslutsfattandet som vanligt. Återetableringsstödet, som är det kontanta medel en person som återvänder kan beviljas, betalas fortfarande ut som vanligt.

Fördröjningen inom ERIN-programmet gäller följande länder:

 • Afghanistan
 • Irak (Kurdistan)
 • Irak (södra och centrala)
 • Marocko
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Ryssland.
Frågor och svar om fördröjning i ERIN-programmet
 • Vad beror fördröjningen på?

  Fördröjningen beror på vissa juridiska oklarheter kring tillämpning av GDPR* vad gäller överföring av personuppgifter till tredjeland i dessa ärenden.

  *EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation

 • Hur lång blir fördröjningen?

  Migrationsverket kan inte säga hur lång fördröjningen kommer att bli, men enheten som handlägger dessa ärenden kommer att fatta beslut i samtliga ansökningar så snart frågan är utredd. Frågan är högt prioriterad av Migrationsverket.

 • Fortsätter Migrationsverket att informera om ERIN och ta in ansökningar?

  Ja. Arbetet med att informera om ERIN och upprätta ansökningar fortsätter som vanligt då avsikten är att återuppta programmet så fort frågan är löst. Du som ska återvända informeras tydligt om fördröjningen och får information om att verket inte vet när beslut kommer att fattas. Du får även information om att du kommer att bli kontaktad av respektive handläggare när beslut är fattat.

  Eftersom Migrationsverket i nuläget inte kommer att fatta beslut innan utresa, tar vi kontaktuppgifter som gäller i hemlandet så att Migrationsverket kan informera dig när vi har fattat beslutet.

 • Kommer jag att ha rätt till ankomstsstöd på flygplats samt tillfälligt boende under fördröjningen?

  Nej, tyvärr kan inget ankomstsstöd på flygplats eller tillfälligt boende erbjudas innan positivt beslut om återintegreringsstöd finns i ärendet. Detta är något som Migrationsverkets handläggare är tydliga med i informationen gentemot dig som ska återvända.

 • Innebär detta att jag som ska återvända inte kommer att kunna få något återetableringsstöd?

  Nej, återetableringsstödet är inte påverkat.

Stödinsatser

Du kan få stödet om du ska återvända till något av dessa länder: Afghanistan, Marocko, Irak (Kurdistan), Irak (centrala och södra), Pakistan, Ryssland, Nigeria.

Det stöd som erbjuds till dig som ska återvända anpassas efter dina behov och omfattar:  

 • hjälp och stöd för att starta eget
 • hjälp med att ta sig in på arbetsmarknaden
 • utbildning (inklusive yrkesutbildning)
 • jobbrådgivning
 • tillfälligt boende
 • stöd vid kontakt med myndigheter samt juridisk rådgivning och medicinsk vård
 • stöd anpassat efter individuella behov
 • mottagande vid ankomst på flygplats i hemlandet.

Ansökan och beslut

Du kan ansöka om stöd till återintegrering när du har fått avslag på din ansökan om asyl eller när du tagit tillbaka din ansökan om asyl. Du ansöker hos din mottagningshandläggare och det är Migrationsverket som fattar beslut om du kan få stödet eller inte. Migrationsverkets beslut om återintegreringsstöd kan inte överklagas.

ERIN

Sverige ingår i samarbetsprogrammet som leds av Nederländerna. I de sex länderna är det lokala samarbetsorganisationer som genomför programmet i respektive land. Programmet håller på till och med 31 december 2021.

De lokala samarbetsorganisationerna har tagit fram broschyrer med mer information om vilket stöd man kan få i respektive land samt kontaktuppgifter till den lokala organisationen. Broschyrerna är på engelska.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-14

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.