Resebidrag för anhörigas resor till Sverige

Du som har fått uppehållstillstånd som flykting kan söka bidrag för dina anhörigas resor till Sverige.

Resebidraget gäller anhöriga som du har levt tillsammans med utanför Sverige och som är

  • din make, maka eller sambo
  • dina barn (om de är ogifta och under 20 år).

För att kunna söka bidraget måste du ha fått uppehållstillstånd som flykting enligt 1951 års Genèvekonvention och ha klassningskod AF eller A3. Du kan också söka om du är statslös palestinier och har ett resedokument eller flyktingstatusförklaring.

Dina anhöriga måste ha fått svenskt uppehållstillstånd och ha giltiga pass innan du kan söka bidraget.

Du kan inte få bidraget om du är svensk medborgare eller om du eller dina anhöriga själva kan betala resan till Sverige.

Bidraget är som regel en flygbiljett per person från det land där dina anhöriga befinner sig till Sverige.

Ansökan

Ansökan om bidrag för resa till Sverige för anhöriga till flyktingar, blankett 4452 Pdf, 136 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka din ansökan till:

Migrationsverket
Enheten för samordning av vidarebosättning
601 70 Norrköping

Går inte att över­klaga

Du kan inte överklaga Migrationsverkets beslut.

Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: