Resebidrag för anhörigas resor till Sverige

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting enligt 1951 års Genèvekonvention kan du söka bidrag för dina anhörigas resor till Sverige. Observera att du inte kan få bidraget om du är svensk medborgare eller om du eller dina anhöriga själva kan betala resan till Sverige.

Bidrag kan beviljas för anhöriga som du har levt tillsammans med utanför Sverige och som är

  • din make, maka eller sambo
  • dina barn (om de är ogifta och under 20 år)
  • dina föräldrar och syskon (om du är under 18 år).

För att kunna söka bidraget måste du ha fått uppehållstillstånd som flykting enligt 1951 års Genèvekonvention och ha klassningskod AF eller A3. Du kan också söka om du är statslös palestinier och har ett resedokument eller flyktingstatusförklaring.

Dina anhöriga måste ha fått svenskt uppehållstillstånd och ha giltiga pass innan du kan söka bidraget.

Bidraget är som regel en flygbiljett per person från det land där dina anhöriga befinner sig till Sverige.

Ansökan

Du söker bidraget på blanketten Ansökan om bidrag för resa till Sverige för anhöriga till flyktingar, nummer 4452, och du skickar ansökan till

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Det är Migrationsverket som beslutar om du får bidraget.

Ansökan om bidrag för resa till Sverige för anhöriga till flyktingar, blankett nummer 4452PDF

Hjälp med ansökan och resa

Flyktingmottagningen, medborgarkontoret eller invandrarbyrån i din kommun kan hjälpa dig att fylla i din ansökan.

Migrationsverket står för de praktiska arrangemangen kring resan och meddelar dig när dina anhöriga ska komma till Sverige.

Går inte att överklaga

Du kan inte överklaga Migrationsverkets beslut.

Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.