Flyktingkvoten

På de här sidorna hittar du information om den svenska flyktingkvoten och hur det går till när utsatta flyktingar, som befinner sig under UNHCR:s beskydd, vidarebosätts till Sverige.

Det går inte att ansöka om att bli uttagen som kvotflykting; Sverige tar bara emot ansökningar från FN:s flyktingorgan UNHCR som gäller flyktingar och skyddsbehövande där UNHCR har bedömt att de varken kan återvända till sitt hemland eller leva i säkerhet i det land dit de flytt. Migrationsverket prövar sedan ansökningarna på samma sätt som andra asylansökningar.

Senast uppdaterad: 15 februari 2017