Migrationsverket tar fingeravtryck för att kontrollera om ni tidigare har varit asylsökande i Sverige eller i något annat europeiskt land. Samma dag som ni är på ansökningsenheten kommer personalen att ta fingeravtryck på dina föräldrar. Om du har fyllt sex år kommer du också att få lämna fingeravtryck. Om du är under 14 år kommer dina fingeravtryck inte att användas för några kontroller. 

Fingeravtryck tas genom att ni får trycka era fingrar mot en maskin som läser av era fingeravtryck.

Vad gör Migra­tions­verket med fingerav­trycken?

Fingeravtrycken sänds till flera databaser. En av dessa finns i Sverige. I den databasen kan Migrationsverket se om ni tidigare har varit asylsökande i Sverige.

Europeiska unionen har en annan databas som heter Eurodac. Alla EU-länder, Island, Norge och Schweiz kan titta i denna databas. Om ni har sökt asyl i något av dessa länder syns det i databasen. De här länderna kallas för Dublinländerna.

Europeiska unionen har en annan databas som heter VIS. Om ni har ansökt om tillstånd på någon av EU-ländernas ambassader för att resa till något av EU-länderna exempelvis som turister eller för att besöka släktingar så syns det i denna databas.

Vad betyder EU?

Europeiska unionen kallas EU. Sedan 1995 är Sverige medlem i EU. 28 länder är medlemmar i EU.