När ni söker asyl fotograferar Migrationsverket er. Alla i familjen blir fotograferade. Migrationsverket använder fotografierna i sitt datasystem och till LMA-kort.

Vad är ett LMA-kort?

LMA betyder lag om mottagande av asylsökande. Ett LMA-kort är ett plastkort med foto på dig. Du får kortet när du har sökt asyl i Sverige. Det är ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut.

Om du är 16 år eller äldre och har hjälpt till att visa vem du är kan du ha rätt att arbeta i Sverige under tiden som du är asylsökande. Då kommer det att stå på ditt LMA-kort att du får arbeta.