Identitet handlar om vem du är, vad du heter, när du är född, var du kommer ifrån och vilka som är dina föräldrar.

Visa vilka ni är

Migrationsverket vill veta vilka ni är och var ni kommer ifrån för att kunna fatta rätt beslut. Det är dina föräldrars ansvar att visa vad ni heter och var ni kommer ifrån. Det bästa sättet att visa er identitet är genom att visa till exempel pass eller identitetskort.

Om dina föräldrar inte kan visa vilka ni är blir det svårt för Migrationsverket att bedöma om ni har rätt till asyl eller inte. Migrationsverket kan ofta fatta beslut snabbare om dina föräldrar visar vilka ni är.