Ett offentligt biträde är en person som kan svenska lagar. Han eller hon hjälper dig och din familj med er ansökan om asyl. Ett offentligt biträde är jurist eller advokat.

Har alla rätt till ett offent­ligt biträde?

Om Migrationsverket bedömer att ni behöver hjälp med er ansökan om asyl, kommer ni att få hjälp av ett offentligt biträde. Ni betalar då inte för det offentliga biträdet.