Er ansökan registreras

Ansökningsenheten ansvarar för att ta emot ansökningar från personer som söker asyl. När er asylansökan har registrerats har ni rätt att vara i Sverige under tiden som ni väntar på ert beslut.

Samtal med Migrationsverkets personal

På ansökningsenheten får ni träffa Migrationsverkets personal. De kommer att ställa många frågor, till exempel

  • hur ni mår
  • vad ni heter
  • när ni är födda
  • var ni kommer ifrån
  • vilket språk ni talar
  • hur ni har rest till Sverige
  • varför ni har lämnat ert hemland och vad ni tror kommer att hända om ni åker tillbaka.

Om du är rädd för någon eller något är det viktigt att du berättar om det.

Personalen frågar det här för att kunna skriva in dig och din familj i Migrationsverkets datasystem. Sedan arbetar de vidare med er ansökan. När ni kommer till Sverige så kommer ni att få liknande frågor från både Migrationsverket och den kommun ni bor i. Det beror på att Migrationsverket och kommunen har olika datasystem, inte på att ni har svarat fel på frågorna.

Det är viktigt för Migrationsverket att få veta orsakerna till varför du och din familj inte kan bo kvar i ert hemland och hur du mår nu. Personalen vill prata med dig och höra din egen berättelse.

Om du inte kan eller vill säga något till personalen just då när de frågar, kan du alltid kontakta Migrationsverket senare. Det kan du också göra om det finns något som bekymrar dig eller om du har andra frågor.

Sidan senast uppdaterad: