För att ni och personalen på Migrationsverket ska kunna förstå varandra kommer en tolk att översätta det ni säger. Tolken kan prata både svenska och det språk som ni talar. Antingen sitter tolken med i samma rum som ni eller så finns tolken med på telefon eller på video. Genom tolken kan Migrationsverkets personal och ni prata med varandra. Tolken ska bara översätta det som sägs. Tolken har tystnadsplikt.

Det är viktigt att du och tolken förstår varandra och att du vågar berätta allt när tolken är med. Om du inte förstår tolken eller om du till exempel är släkt med tolken, så måste du berätta det.