Återvändande – vad händer då?

Om ni har fått ett avslagsbeslut (nej) som inte går att överklaga mer kallas dina föräldrar till ett eller flera möten om återvändande på Migrationsverket. Vid mötena ska de prata om resan från Sverige. Om du och dina föräldrar vill, kan du vara med.

Dina föräldrar är ansvariga för att ni ska lämna Sverige, inom den tidsfrist som står skriven i beslutet, eller omedelbart om det inte står någon tidsfrist. De ska boka biljetter till resan. Om de inte kan ordna biljetter själva kan de få hjälp av Migrationsverket. Om ni inte reser inom den tidsfrist som gäller finns det en risk att ni får ett återreseförbud. Tidsfristen för frivillig avresa startar när beslutet om avvisning eller utvisning börjar gälla.

Samtalet om återvändande avslutas med att personalen på Migrationsverket går igenom vad ni ska göra inför nästa samtal. Vanligen får dina föräldrar en eller flera uppgifter att lösa. Det kan till exempel vara att fylla i information för resedokument, kontakta hemlandets ambassad eller skaffa fotografier. Även personalen kan undersöka vissa saker som de redovisar vid nästa samtal.

Ni kallas till Migrationsverket några dagar innan ni ska resa. Då pratar ni om när och hur ni ska resa, bagage och annat som kan vara aktuellt före resan. Om ni har bott i Migrationsverkets lägenhet får ni veta vad som ska göras där innan ni lämnar den.

Hur går ett återvändande med Migrationsverket till?

Om ni ska resa till flygplatsen på egen hand eller tillsammans med personal från Migrationsverket beror på varifrån resan går eller vilken typ av resa det är. Vilken typ av resa det blir bestäms av om ni har pass eller måste ha en tillfällig resehandling.

Vad händer om vi inte vill resa tillbaka efter beslutet om avvisning eller utvisning?

Migrationsverket arbetar med ert återvändande bara om dina föräldrar själva går med på att resa tillbaka till hemlandet. Om ni inte kommer när Migrationsverket kallar er eller om ni visar att ni inte medverkar till hemresan lämnar Migrationsverket ert ärende till polisen.

Om ert ärende lämnas över till polisen är det polisen som ansvarar för att ni följer Migrationsverkets och domstolens beslut, alltså att ni ska lämna Sverige.

Du har rätt att gå i skolan om polisen har ditt ärende och du har rätt till hälso- och sjukvård så länge du är kvar i Sverige.

Inför ett återvändande

Det är bra att du får med dig

  • intyg att du har gått i skolan
  • eventuella betyg från skolan
  • vaccinationsintyg
  • postadresser, mejladresser och telefonnummer till dem som du vill fortsätta ha kontakt med.

Om du vill och kan ... berätta för dina vänner, skolkamrater, lärare och andra viktiga personer att du ska resa från Sverige.

Sidan senast uppdaterad: