Avslag – vad händer då?

Avslag betyder att ni har fått NEJ på er ansökan om asyl. Ni får inte stanna i Sverige.

Dina föräldrar kallas till ett samtal på Migrationsverket om ni har fått nej på er ansökan om asyl. Om du och dina föräldrar vill, får du vara med vid samtalet. Under samtalet får ni hjälp att förstå innehållet i beslutet. Oavsett om dina föräldrar överklagar beslutet eller inte, kallas ni till Migrationsverket för att prata om er situation och hur ni tänker om framtiden.

Om dina föräldrar accepterar beslutet kan de säga att de är nöjda med beslutet. Det kallas att nöjdförklara sig och betyder att dina föräldrar accepterar beslutet och inte vill överklaga det. Dina föräldrar kan inte ta tillbaka en nöjdförklaring.

Överklaga ett avslag

Dina föräldrar kan överklaga beslutet om de tycker att det ni har berättat inte har bedömts på rätt sätt.

Att överklaga betyder att dina föräldrar skriver till Migrationsverket och berättar att de inte håller med om beslutet. Dina föräldrar vill att domstolen ska ändra på Migrationsverkets beslut.

Sidan senast uppdaterad: