Dagersättning

Om ni inte har egna pengar har ni rätt att ansöka om dagersättning från Migrationsverket. Dina föräldrar kan ansöka om dagersättning för dig tills du fyller 18 år. Om du har fyllt 16 år har du rätt att själv ansöka om och ansvara för din dagersättning och särskilt bidrag. Om du är över 16 år kan du få ett eget bankkort som dagersättning och särskilt bidrag betalas in på.

Pengarna ska bland annat räcka till mat, kläder, skor, tvål och schampo, medicin och fritidsaktiviteter. Om ni har ett särskilt behov av något kan ni även ansöka om ett särskilt bidrag.

Särskilt bidrag

Om ni har ett särskilt behov av något, till exempel glasögon, vinterkläder eller något annat som ni inte klarar er utan och som dagersättningen inte räcker till, har dina föräldrar möjlighet att ansöka om ett särskilt bidrag. De fyller då i en ansökan om särskilt bidrag. Det är viktigt att de förklarar varför ni behöver det. Ansökan lämnas hos mottagningsenheten som sedan beslutar. Det kan bli ja eller nej på er ansökan om särskilt bidrag. Om ni är missnöjda med beslutet om särskilt bidrag går det att överklaga.

Sidan senast uppdaterad: