Gruppinformation

Dina föräldrar kallas till mottagningsenheten för att få information om Migrationsverket. Ni får också veta mer om lagar, andra myndigheter och frivilligorganisationer. En frivilligorganisation är en organisation där människor arbetar frivilligt, utan att få betalt, för att hjälpa till med något som de tycker är viktigt. Två exempel är Röda Korset och Rädda Barnen.

Sidan senast uppdaterad: