Mottagningssamtal

När ni har skrivits in på mottagningsenheten kommer ni att delta i ett mottagningssamtal med personal på Migrationsverket. Samtalet är till för att ni ska få möjlighet att berätta det ni vill, ställa frågor och få information om de olika stegen i asylprocessen. Samtalet är också till för att Migrationsverket ska ha möjlighet att förstå hur du mår, hur du har det i Sverige och om du är rädd eller orolig. Personalen vill prata med dig enskilt. Om du inte vill det så kan du säga nej.

Sidan senast uppdaterad: