Du har samma rätt att gå i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium som andra barn som bor i Sverige. Du har rätt att studera alla ämnen och få studiehandledning på ditt eget språk. Du ska inte behöva vänta tills du har lärt dig svenska för att fortsätta utveckla dina kunskaper. Det är kommunen som ni bor i som ska se till att du får börja skolan.

Vad är en förskola?

Förskolan är en lärande verksamhet för barn från ett år fram till skolstarten. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid med hänsyn till föräldrarnas arbete, studier eller barnets eget behov av att få plats i förskolan på grund av familjens situation.

Vad är en försko­le­klass?

I förskoleklass går barn innan de börjar i första klass i grundskolan.

Vad är en grund­skola?

Grundskolan är till för alla barn mellan 7 år och 16 år.

Vad är ett gymna­sium?

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt att söka till en treårig gymnasieutbildning – ett nationellt program. En gymnasieutbildning ger grundläggande kunskaper för fortsatta studier och för ett framtida arbets- och vuxenliv.

För att komma in på ett gymnasium behöver man ha godkänt betyg i flera ämnen från grundskolan: 8 ämnen för yrkesprogram och 12 ämnen för program som förbereder för högskola eller universitet. Om man inte har tillräckligt många godkända betyg från grundskolan har man möjlighet att studera på ett introduktionsprogram. Ett introduktionsprogram ska underlätta för eleven att komma vidare till ett nationellt program eller ut i arbete. Ett introduktionsprogram, språkintroduktion, vänder sig till ungdomar som har varit kort tid i Sverige och behöver lära sig mer svenska utifrån sina egna behov och önskemål.

Den som är mellan 17 och 24 år gammal och läser en gymnasieutbildning kan i vissa fall få ett längre uppehållstillstånd för att kunna läsa färdigt sin utbildning.