Överklagande – Migrationsöverdomstolen

Migrationsdomstolens dom kan överklagas till en annan domstol som kallas Migrationsöverdomstolen. För att er dom ska kunna prövas där måste ni få något som kallas prövningstillstånd.

Det är sällsynt att domar tas upp i Migrationsöverdomstolen. Den tar bara upp domar om det finns mycket starka skäl eller om en viktig laglig fråga måste prövas.

Om dina föräldrar inte får prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen så gäller migrationsdomstolens dom.

Om ni får prövningstillstånd betyder det att er dom blir prövad av Migrationsöverdomstolen.

Om Migrationsöverdomstolen prövar ert ärende och ger er bifall

Ett bifall betyder att Migrationsöverdomstolen tycker att ni ska få stanna i Sverige. Då får ni uppehållstillstånd. Dina föräldrar kallas till ett samtal med personal på mottagningsenheten. Om du och dina föräldrar vill att du ska vara med på mötet får du det.

Om Migrationsöverdomstolen inte prövar ert ärende eller om ni får avslag

Om Migrationsöverdomstolen väljer att inte pröva ert ärende kan dina föräldrar inte överklaga detta.

Om Migrationsöverdomstolen beslutar om avslag (nej) i ert ärende kan dina föräldrar inte överklaga detta.

De skäl som ni har berättat om har inte räckt för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: