Uppehållstillstånd – vad händer då?

Uppehållstillstånd betyder att ni har fått JA på er ansökan om asyl. Ni får stanna i Sverige.

Om du och din familj får uppehållstillstånd blir ni kallade till ett samtal med personal på mottagningsenheten. På mötet får ni veta vad som står i ert beslut och varför ni har fått uppehållstillstånd.

Uppehållstillståndet är tidsbegränsat. Det betyder att ni får stanna i Sverige en viss tid, oftast tre år eller 13 månader. När era uppehållstillstånd går ut kan ni ansöka om förlängning. Om ni fortfarande behöver skydd kan ni få uppehållstillstånd i två år till. Efter tre år med uppehållstillstånd i Sverige kan ni ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Vad ni ska göra när ni har fått uppe­hålls­till­stånd

Du och din familj ska besöka Skatteverket för att folkbokföra er. Det innebär bland annat att ni får personnummer med de fyra sista siffrorna.

Om ni har bott i ett eget boende, skrivs ni ut från Migrationsverket 30 dagar efter den dag som beslutet fattades. Om ni har bott i en av Migrationsverkets lägenheter och inte kan ordna bostad själva, kommer ni att få mer information av Migrationsverket om hur ni ska få ett annat boende.

Sidan senast uppdaterad: