Uppehållstillstånd – vad händer då?

Uppehållstillstånd betyder att ni har fått JA på er ansökan om asyl. Ni får stanna i Sverige.

Om du och din familj får uppehållstillstånd blir ni kallade till ett samtal med personal på mottagningsenheten. På mötet får ni veta vad som står i ert beslut och varför ni har fått uppehållstillstånd. Ni får ett papper som visar att ni har fått uppehållstillstånd.

Permanent uppehållstillstånd betyder att ni har rätt att stanna i Sverige så länge ni vill. Tidsbegränsat uppehållstillstånd betyder att ni får stanna i Sverige en viss tid, oftast tre år eller 13 månader. När era uppehållstillstånd går ut kan ni ansöka om förlängning. Om ni fortfarande behöver skydd kan ni få uppehållstillstånd i två år till. Om du är mellan 17 och 24 år och läser på gymnasiet kan du i vissa fall få förlängt uppehållstillstånd för att läsa färdigt din gymnasieutbildning.

Vad ni ska göra när ni har fått uppehållstillstånd

Du och din familj ska besöka Skatteverket för att folkbokföra er. Det innebär bland annat att ni får personnummer med de fyra sista siffrorna.

Om ni har bott i ett eget boende, skrivs ni ut från Migrationsverket 30 dagar efter den dag som beslutet fattades. Om ni har bott i en av Migrationsverkets lägenheter och inte kan ordna bostad själva, kommer ni att få mer information av Migrationsverket om hur ni ska få ett annat boende.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27