Migrationsverket logotyp

Bedömning av din ålder som en del av din identitet

Om du saknar identitetshandlingar som visar hur gammal du är har du möjlighet att visa din ålder på andra sätt, till exempel genom en medicinsk åldersbedömning.

Varför är det viktigt att jag kan visa min ålder?

Migrationsverket vill veta vem du är, vad du heter, din ålder och var du kommer ifrån. De uppgifterna är en del av din identitet.

Det är viktigt att veta om du är under eller över 18 år. Du som är under 18 år har andra rättigheter än en vuxen asylsökande.

Medicinsk åldersbedömning

Om du inte har några identitetshandlingar får du information av din handläggare om hur du kan göra för att visa din ålder. En möjlighet för dig att visa din ålder är genom en medicinsk undersökning, en så kallad medicinsk åldersbedömning.

En medicinsk åldersbedömning innebär att du får röntga dina tänder och ett av dina knän. Utifrån de undersökningarna kan sedan läkare berätta mer om hur gammal du är.

Vi på Migrationsverket kan erbjuda dig att genomgå en sådan medicinsk åldersbedömning om det är oklart hur gammal du är. Undersökningen är gratis, och om det blir aktuellt får du mer information om hur det går till.

Om du tackar ja till Migrationsverkets erbjudande ska både du och din gode man skriva på ett papper att ni accepterar att den medicinska åldersbedömningen genomförs.

Migrationsverket bedömer din ålder

Migrationsverket bedömer din ålder utifrån all den information vi har fått in, exempelvis skolbetyg, annat intyg och resultatet av den medicinska åldersbedömningen.

Om Migrationsverket bedömer att du är äldre eller yngre än den ålder du berättade när du ansökte om asyl, kommer handläggaren att ändra din ålder i Migrationsverkets dokumentation. Om du är 18 år eller äldre kommer ditt ärende att behandlas på samma sätt som för vuxna asylsökande.

Om Migrationsverket ändrar din ålder till över 18 år innan du har fått beslut på din ansökan om asyl, kan det också påverka vilket stöd du har rätt till från Migrationsverket och kommunen där du bor. Du kommer att få mer information om detta från din handläggare.

Om du inte håller med om Migrationsverkets bedömning

Om du har sökt asyl före 1 februari 2017 fattar Migrationsverket beslut om din ålder i samband med att din ansökan om asyl avgörs. Om du inte håller med om Migrationsverkets bedömning av din ålder kan du ta upp det om du väljer att överklaga beslutet på din asylansökan.

Om du har sökt asyl 1 februari 2017 eller senare kan du få ett tillfälligt beslut om ålder, vilket betyder att Migrationsverket kan besluta att du ska registreras som under eller över 18 år innan du får beslut på din ansökan om asyl. Om du inte håller med om Migrationsverkets bedömning av din ålder kan du överklaga beslutet.

Läs mer om hur den medicinska åldersbedömningen går till på Rättsmedicinalverkets webbplats. Där finns också filmer om hur undersökningarna går till.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?