Migrationsverket logotyp

Din ansökan registreras

Ansökningsenheten ansvarar för att ta emot ansökningar från personer som söker asyl. När din asylansökan har registrerats har du rätt att vistas i Sverige under tiden som du väntar på ditt beslut.

På ansökningsenheten kan du få hjälp med att ringa till dina föräldrar eller andra släktingar för att tala om var du är och hur du mår.

Samtal med Migrationsverkets personal

På ansökningsenheten får du träffa Migrationsverkets personal. De kommer att ställa många frågor, till exempel

  • hur du mår
  • vad du heter
  • när du är född
  • om din familj
  • om du har adress och telefonnummer till dina föräldrar
  • var du kommer ifrån
  • vilket språk du talar
  • hur du har rest till Sverige
  • varför du lämnat ditt hemland och vad du tror kommer att hända om du åker tillbaka.

Om du är rädd för någon eller något är det viktigt att du berättar om det.

Personalen frågar det här för att kunna skriva in dig i Migrationsverkets datasystem. Sedan arbetar de vidare med din ansökan. När du kommer till Sverige så kommer du att få liknande frågor från både Migrationsverket och den kommun du bor i. Det beror på att Migrationsverket och kommunen har olika datasystem, inte på att du har svarat fel på frågorna.

Det är viktigt för Migrationsverket att få veta orsakerna till varför du inte kan bo kvar i ditt hemland och hur du mår nu.

Om du inte kan eller vill säga något till personalen just då när de frågar, kan du alltid kontakta Migrationsverket senare. Det kan du också göra om det finns något som bekymrar dig eller om du har andra frågor.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?