Migrationsverket logotyp

Dublinförordningen

I EU-länderna och Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz finns det regler om vilket land som ska ansvara för en asylansökan. Reglerna säger att bara ett av Dublinländerna ska pröva ansökan. Dessa regler kallas för Dublinförordningen och gäller som lag.

Om du har varit i ett annat Dublinland innan du kom till Sverige, kan du bli tvungen att åka tillbaka dit. Det kan till exempel vara om

  • du redan har sökt asyl i ett annat Dublinland och fått din ansökan prövad där
  • dina föräldrar lagligen befinner sig i ett annat Dublinland
  • du har släktingar i ett annat Dublinland som kan ta emot dig och ta hand om dig.

Om ett annat Dublinland ska pröva din ansökan om asyl kallas du och din gode man till ett samtal på Migrationsverket. Ditt offentliga biträde har också möjlighet att vara med på detta möte som kallas kommunicering.

Vad är en kommunicering?

En kommunicering är ett samtal mellan dig, din gode man, ditt offentliga biträde och personal på Migrationsverket. Vid detta samtal får du information om Dublinförordningen och att ett annat land kan bli eller har blivit ansvarigt för att pröva din ansökan om asyl. Du har också möjlighet att berätta om du har några skäl mot att åka till det andra Dublinlandet. Du kan berätta varför du i stället vill få din ansökan prövad i Sverige. Ditt offentliga biträde kan också få möjlighet att skriva ner varför ni inte tycker att du ska åka till ett annat Dublinland och sedan skicka detta till Migrationsverket.

Överklaga ett Dublinbeslut

Om du inte är nöjd med Migrationsverkets beslut har du rätt att överklaga beslutet till en migrationsdomstol.

Migrationsdomstolen prövar inte varför du har sökt asyl. Den tittar bara på vilket land som ska pröva dina asylskäl.

Om du har överklagat ditt Dublinbeslut har du inte rätt att stanna i Sverige medan migrationsdomstolen prövar saken. Resan till det andra Dublinlandet avbryts bara om Migrationsverket eller domstolen säger att resan ska avbrytas.

Om migrationsdomstolen beslutar att du ska resa till ett annat Dublinland kallas du och din gode man till ett samtal på Migrationsverket. Här får du veta att du ska resa till det land som står skrivet i ditt beslut. Beslutet kallas överföringsbeslut. Du får också reda på hur resan ska gå till. Personal från Migrationsverket följer med dig på resan. Personer som arbetar på myndigheterna i det land du ska resa till tar emot dig.

Överklaga migrationsdomstolens Dublinbeslut

Om du inte är nöjd med beslutet från migrationsdomstolen kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen. Om Migrationsöverdomstolen vill pröva överklagandet är det den domstolen som bestämmer om din ansökan ska prövas i Sverige eller i ett annat Dublinland.

Om migrationsdomstolen ändrar Migrationsverkets Dublinbeslut kan Migrationsverket överklaga beslutet till Migrationsöverdomstolen. Om Migrationsverket överklagar migrationsdomstolens beslut är det Migrationsöverdomstolen som bestämmer om den vill pröva överklagandet. Om domstolen vill pröva överklagandet är det den som bestämmer om din ansökan ska prövas i Sverige eller i ett annat Dublinland.

Om Migrationsverket inte överklagar migrationsdomstolens beslut fortsätter asylprocessen i Sverige. Migrationsverket kommer då att kalla dig till en asylutredning.

Till dig som vill veta mer

Dublinförordningen gäller i följande EU-länder:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Dublinförordningen gäller även i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz trots att de inte är EU-länder.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?