Fingeravtryck

Migrationsverket tar fingeravtryck för att kontrollera om du tidigare har varit asylsökande i Sverige eller i något annat europeiskt land. Om du är under 14 år kommer dina fingeravtryck inte att användas för några kontroller. Barn under sex år behöver inte lämna fingeravtryck alls.

Fingeravtryck tas genom att du får trycka dina fingrar mot en maskin som läser av dina fingeravtryck.

Vad gör Migrationsverket med fingeravtrycken?

Fingeravtrycken sänds till flera databaser. En av dessa finns i Sverige. I den databasen kan Migrationsverket se om du tidigare har varit asylsökande i Sverige.

Europeiska unionen har en annan databas som heter Eurodac. Alla EU-länder, Island, Norge och Schweiz kan titta i denna databas. Om du har sökt asyl i något av dessa länder syns det i databasen. De här länderna kallas för Dublinländerna.

Europeiska unionen har en annan databas som heter VIS. Om du har ansökt om tillstånd på någon av EU-ländernas ambassader för att resa till något av EU-länderna exempelvis som turist eller för att besöka släktingar eller vänner så syns det i denna databas.

Vad betyder EU?

Europeiska unionen kallas EU. Sedan 1995 är Sverige medlem i EU. 28 länder är medlemmar i EU.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?